Ga naar de inhoud
Slimmere security

'Cyberveiligheid niet gegarandeerd zonder investering in AI'

Beeld © Getty

Nederland moet beter gebruikmaken van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, om digitaal veilig te blijven. Anders is de 'cyberweerbaarheid' niet gegarandeerd, waarschuwt de Cyber Security Raad.

Volgens de Cyber Security Raad, die de overheid adviseert over digitale veiligheid, is de digitale kennis in Nederland te versnipperd. De onderzoekers willen dat de overheid elk jaar in kaart brengt wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn, een meerjarenprogramma maakt, geld daarvoor vrijmaakt en samenwerkt met andere Europese landen.

De raad heeft al vaker gewaarschuwd voor digitale gevaren. Zo stelde het orgaan eerder dit jaar dat de vitale infrastructuur in Nederland, zoals de elektriciteits- en drinkwatervoorziening, kwetsbaar is voor bewuste aanvallen en voor "onopzettelijke uitval".

Staatshackers

Vooral hackers die in opdracht van landen werken gebruiken steeds geavanceerdere technieken, stelt de raad in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland. “Daarom is het belangrijk om grip te krijgen op nieuwe technologieën om de dreigingen tegen te gaan, maar zeker ook om te profiteren van alle kansen", aldus luitenant-generaal Onno Eichelsheim, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten en raadslid van de CSR.

'Russische
Lees ook
'Russische staatshackers vielen adviseurs campagne Biden aan'

Eichelsheim pleit voor een nauwe samenwerking tussen Rijksoverheid, de lokale overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. “Ook Europese samenwerking, zoals in het Europees Defensie Fonds, is nodig voor het waarborgen van onze cyberweerbaarheid, want Nederland kan dit niet alleen." De raad adviseert de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat om een jaarlijks een actueel overzicht van technische ontwikkelingen te maken die relevant zijn voor cyberweerbaarheid. “We moeten weten wat er speelt om daar tijdig maatregelen voor te treffen”, aldus Eichelsheim.

Aanval met quantumcomputer

De raad wijst op de kansen van onder andere kunstmatige intelligentie (AI), post-quantumcryptografie en 5G-netwerken voor de digitale veiligheid. Zo vergemakkelijkt AI het automatisch traceren en herstellen van bestaande kwetsbaarheden in software. "Met post-quantumcryptografie moeten we uiteindelijk dataversleuteling mogelijk maken, die bestand is tegen aanvallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de rekenkracht van een quantumcomputer. (...) We zullen de komende jaren al maatregelen moeten nemen om IT-systemen te beschermen tegen het risico van een
aanval met een quantumcomputer."

Bright blok

Bright is verhuisd naar Bright.nl

Nieuwe artikelen van Bright zijn voortaan te vinden op Bright.nl.

Kijk ook onze video's op YouTube.

En luister onze podcast.

BRIGHT is verhuisd!

Voor alle nieuwe en oude content van Bright,
klik op de link.

Ga naar Bright.nl