Ga naar de inhoud
Tech

Studie: met kunstmatige eilanden in Noordzee is 'Parijs' haalbaar

Hubs op zee moeten de stroom van windparken bundelen en vervoeren naar de verschillende Noordzeelanden. Beeld © NSWPH

Met de aanleg van verschillende kunstmatige eilanden in de Noordzee voor de productie van hernieuwbare stroom kunnen de klimaatafspraken van Parijs worden gehaald.

Dat zeggen het Havenbedrijf Rotterdam, netbeheerder TenneT, Gasunie en het Deense Energinet. De staatsdeelnemingen deden samen onderzoek naar het idee en concluderen dat het om een haalbare oplossing gaat voor het bereiken van de klimaatdoelen.

'Technisch haalbaar'

Nieuwe drijvende eilanden gevuld met zand, of gemaakt met caissons of platforms, zouden als 'hubs op zee' kunnen fungeren om de stroom van windparken te bundelen, om vervolgens via grote kabels naar de verschillende Noordzeelanden te voeren. Dat zou kosten besparen en de energiemarkten aan elkaar koppelen.

Het plan is 'technisch en economisch uitvoerbaar', aldus de partijen die verenigd zijn in het consortium North Sea Wind Power Hub (NSWPH). Ze roepen Nederlandse, Deense en Duitse overheden en de Europese Commissie om nader naar het plan te kijken. Het consortium doet geen uitspraken over de kosten.

Meerdere kleine eilanden

Aanvankelijk werd er gedacht aan het aanleggen van één groot eiland in de Noordzee. Maar in de onderzoeksfase kwam men er gaandeweg achter dat het beter is om meerdere kleine eilanden te ontwerpen. De technisch optimale grootte van een hub ligt volgens het consortium op 10 tot 15 gigawatt capaciteit.

De consortiumpartners wijzen erop dat een hoger tempo nodig is bij de uitrol van offshore windparken in Europa om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dit gebeurt nu met 2 gigawatt per jaar, wat niet voldoende is om in de Noordzee in 2040 een totale capaciteit te bereiken tussen de 70 en 150 gigawatt.

Tienduizenden windmolens

Er zullen uiteindelijk tienduizenden windmolens op zee moeten verrijzen. Samen zouden die honderden miljoenen Europeanen van groene energie moeten voorzien. Een internationaal gecoördineerde aanpak zou dit alles mogelijk maken, aldus het consortium.

Niet alleen zouden de deelnemende landen grootschalige offshore windparken effectiever met elkaar kunnen verbinden, ook zou dit stukken goedkoper zijn dan wanneer landen individueel handelen, zoals nu gebeurt.