Tech

Nieuwe uitvaarttechnieken

11 augustus 2011 10:54 Aangepast: 29 april 2018 00:19

<p><strong>Wie niet begraven maar ook niet verbrand wil worden, kan ervoor kiezen zijn lichaam tot poeder te laten vriezen of tot water op te laten lossen.</strong></p>

De uitvaartorganisatie Yarden uit Almere wil twee alternatieven voor begraven en cremeren introduceren. Het gaat hier om cryomeren en resomeren. Dat ziet er tot het moment waarop de overledene aan het zicht wordt onttrokken hetzelfde uit als bij een crematie. Daarna gaat het lichaam alleen niet in een oven maar in een vrieskist (cryomeren) of een waterbak (resomeren).

Cryomeren staat beter bekend als vriesdrogen. Het lichaam wordt in vloeibaar stikstof met een temperatuur van -196 graden celsius gedompeld, waarna het lichaam bros wordt. Kist en lichaam vallen door trillingen uiteen waarna 25 kilo aan poeder achterblijft. Dat poeder verandert binnen een jaar in compost. Deze methode is tot nu toe nog nergens in gebruik.

Resomeren wordt al in de praktijk gebracht in de Verenigde Staten en Canada. Resomatie is een proces dat het lichaam verwatert. Onder invloed van alkali (natronloog) en water worden chemische verbindingen verbroken, waardoor een stoffelijk overschot wordt gereduceerd tot 3 procent van zijn oorspronkelijke gewicht. Blijft over: een hoopje calciumfosfaat (minerale as) en vloeistof. Die vloeistof kan via de normale waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt en de as gaat in een urn.

Beide methodes zijn goedkoper dan crematie en begraven. Een ander voordeel is de kleinere impact op ruimte en het milieu. Yarden publiceerde deze week een TNO-rapport (pdf) waaruit blijkt dat het totale milieueffect van resomeren 0 euro bedraagt, 10 euro voor cryomeren, 30 euro voor cremeren en 85 euro voor het begraven van een gemiddeld overleden persoon. Volgens de Volkskrant van 10 augustus blijkt de rouwstoet van alle uitvaartaspecten het slechts voor het milieu. Daarvoor is de uitvaartbus en de uitvaartfiets als alternatief bedacht.

Voordat je een kaart voor een cryolyse of resomatie kan verwachten, moet er eerst een wetswijziging komen. De Wet op de lijkbezorging staat tot nu toe vier methodes toe: begraven, cremeren, terbeschikkingstelling aan de wetenschap en het zeemansgraf.

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

Dit is een artikel van