Ga naar de inhoud
Tech

Geluidsoverlast vliegtuigen minder met obstakels op de grond

<p><strong>De oplossingen voor het reduceren van geluidsoverlast liggen op straat. Op de grond is nog veel te winnen.</strong></p><p></p>

We gaan steeds meer vliegen en willen niet ver reizen om bij het vliegtuig te komen. Dus neemt de hoeveelheid vliegtuiggeluid toe, maar niemand wil het horen. Voor Schiphol en andere luchthavens een ruimtelijke beperking waar de Martijn Lugten, afstudeerder Bouwkunde aan de TU Delft wel wat aan kan doen.

In het afstudeerproject Re-sil(i)ence presenteert Lugten oplossingen voor geluidoverlast van vliegverkeer die niet het geluid bij het vliegtuig zelf reduceren maar daar waar het probleem ervaren wordt: op de grond. "In het algemeen is er weinig onderzoek naar maatregelen tegen vliegtuiggeluid in de ruimtelijke omgeving. Daardoor moest ik mij in eerste instantie wenden tot weggeluid-reducerende elementen. Die heb ik vervolgens bekeken op toepasbaarheid voor vliegtuiggeluid. Het resultaat is een schema van 34 ruimtelijke elementen, zoals het plaatsen van geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en façades."

Zijn algemene conclusie uit zes cases rondom Schiphol, is dat ruimtelijke vliegtuiggeluid-beperkende-maatregelen nog maar mondjesmaat te vinden zijn, terwijl er volgens hem zowel in het publieke als private grondgebied nog veel ruimte is voor deze maatregelen. De simpele maar briljante geluidreducerende ribbels in het landschap van landschapsarchitecten H+N+S zijn de uitzondering die de regel bevestigt.