Stan Storimans

Cameraman, stierf in 2008 in Georgië na een aanval met een clusterbom