Bijtincident

Incidenten waarbij bijtende honden zijn betrokken