Graan

tarwe, wordt door boeren gezaaid en geoogst, wordt ook gemalen