Ga naar de inhoud
Sponsored Special

Taskforce wil voedselverspilling halveren

Gezond eten: gebruik zoveel mogelijk verse en onbewerkte producten Beeld © iStock

"We gaan verkeerd om met voedsel. Dat besef bestaat al jaren, maar toch wordt er niet minder voedsel verspild dan in 2009." Dat zegt Toine Timmermans, programmanager Duurzame Voedselketens bij Wageningen University & Research (WUR).

Omdat het terugdringen van die verspilling niet echt opschiet, besloot Timmermans samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Alliantie Verduurzaming Voedsel met grover geschut de strijd aan te binden met voedselverkwisting. In 2016 richtten zij de Taskforce Circular Economy in Food op.

Voedselverspilling
Die Taskforce wil niets liever dan een circulaire economie voor voedsel op gang brengen, die geen ruimte biedt voor voedselverspilling en waarin we onze grondstoffen zo goed mogelijk benutten. Geen overbodige luxe. "Als consument verspillen we gemiddeld bijna vijftig kilo per persoon per jaar, dat is veertien procent van het eten dat we kopen", aldus Timmermans.

"In Nederland belandt elk jaar ongeveer voor 2,5 miljard euro in de vuilnisbak. In Europa nemen consumenten circa veertig procent van de verspilling voor hun rekening. Daarnaast zijn er verliezen bij de productie en opslag, handel en logistiek, supermarkten en in de horeca. In arme landen gaat vooral veel voedsel verloren kort na de oogst, bij het transport en de opslag."

"Wereldwijd gaat het maar liefst om 1,3 miljard ton voedsel, een derde van de totale voedselproductie. Met enorme negatieve effecten voor voedselzekerheid en het milieu. Acht procent van de door menselijke invloed geproduceerde klimaatgassen wordt uitgestoten om voedsel te produceren dat wordt verspild."

Miniatuurvoorbeeld

Toine Timmermans

Taskforce
De Rabobank maakt samen met andere grote spelers deel uit van de Taskforce, zoals Ahold, Unilever, Google en McDonald's. De bank verbindt partijen uit de hele keten, ook de innovatieve voorlopers en de sociale bevlogen ondernemers. De overheid en maatschappelijke organisaties hebben een essentiële faciliterende rol.

Timmermans: "We hebben een agenda opgesteld met concrete doelen en acties voor de korte en lange termijn. Onze ambitie: samen realiseren dat Nederland een van de eerste landen is die de verspilling van voedsel ten opzichte van 2015 halveert, én onvermijdbare afvalstromen optimaal tot waarde brengen."

Innovaties
Een van de goede voorbeelden is De Verspillingsfabriek in Veghel. “Daar wordt nu elke week tienduizend liter soep van tomaten en uien gemaakt die anders vergist of gecomposteerd zouden worden. Er zijn talrijke innovaties die direct resultaat opleveren. Zoals een 'skin-pack', een soort extra vacuümverpakking om vlees te beschermen tegen bederf.”

"Dat soort uitvindingen levert ook nog eens kostenbesparing op, vanzelfsprekend een belangrijke motivatie voor bedrijven. Uit honderden voorbeelden is gebleken is dat de economische voordelen gemiddeld veertien keer hoger zijn dan de kosten van invoering", zegt Timmermans.

"Veel grote voedselproducerende bedrijven staan dan ook welwillend tegenover deze oplossingen, maar er zijn ook zeker nog barrières. Een aanpak die werkt voor iedereen: 'target, measure, act'. Oftewel: definieer je doelstellingen, analyseer de grondstofstromen en identificeer en implementeer continu verbeteropties."


Thumbnail

Rabobank is een coöperatieve bank. Dit betekent dat wij niets alleen doen, maar altijd met anderen. Om samen wereldwijd oplossingen van klanten op te schalen en door te ontwikkelen. 'Growing a better world together'.