Ga naar de inhoud
Gratis ontwikkeladvies voor vijfenveertigplussers

Regie over je eigen loopbaan

Van alle langdurig werklozen in Nederland, is het merendeel ouder dan vijfenveertig jaar. Deze leeftijdsgroep is niet vaker werkloos, maar als ze eenmaal werkloos zijn, duurt het langer om weer een baan te vinden. Daarom subsidieert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Ontwikkeladvies. Dit traject geeft vijfenveertigplussers zelf de regie over de loopbaan en handvatten om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De vijfenveertigplussers van nu hebben vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar soms te weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen.Een bijkomende, complicerende factor is dat de AOW-leeftijd stijgt. In sommige beroepsgroepen vormt dit een extra grote uitdaging. Het werk kan fysiek of mentaal zwaar zijn en daarom op termijn niet vol te houden. En sommige werkzaamheden zijn dusdanig aan veranderingen onderhevig dat het werk in de huidige vorm over vijf jaar simpelweg niet meer bestaat.

Aandacht voor eigen ontwikkeling
Op het moment dat vijfenveertigplussers hun werk niet meer in de huidige vorm kunnen uitvoeren, kan dit veel problemen opleveren. Het is voor deze groep werknemers daarom belangrijk om tijdig en structureel aandacht te schenken aan de eigen ontwikkeling, zodat men goed voorbereid is als het nodig is om een nieuwe stap te zetten. Een goede voorbereiding geeft houvast, handvatten en rust. Daarom heeft het ministerie van SZW onder de noemer Ontwikkeladvies tijdelijk (tot juli 2019) subsidies beschikbaar gesteld voor organisaties die hun medewerkers willen begeleiden in dit proces. Het gaat specifiek om vijfenveertigplussers die minimaal twaalf uur per week werkzaam zijn in (specifieke) operationele beroepen binnen administratie, catering, verkoop, schoonmaak, gemeente en zorg. Door gebruik te maken van deze subsidie, kunnen organisaties kosteloos een belangrijke bijdrage leveren aan de loopbaan van hun medewerkers.

Duurzame inzetbaarheid
Om duurzaam inzetbaar te blijven tot aan hun pensioenleeftijd, is het belangrijk dat vijfenveertigplussers plezier hebben in hun werk en gemotiveerd blijven. Door alle razendsnelle veranderingen is dat niet eenvoudig. Randstad kan organisaties helpen om waardevolle invulling te geven aan het ontwikkeladvies, door mensen op verschillende manieren te helpen het beste uit zichzelf te halen.

De Arbeidsmarktwaardescan van Randstad geeft een eerlijk en betrouwbaar beeld van de positie op de arbeidsmarkt. Met die uitkomsten kan een werkgever voor individuele medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan opstellen. Randstad adviseert organisaties over optimale en duurzame inzetbaarheid en draagt daarnaast met outplacement- en reïntegratietrajecten, loopbaancoaching en job matching bij aan het verbeteren van de positie van vijfenveertigplussers en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Lees hier meer over het Ontwikkeladvies, de Arbeidsmarktwaardescan of de dienstverlening van Randstad.