Sponsored Special

Bedrijfscultuur cruciaal voor succes

22 september 2017 14:09 Aangepast: 25 september 2017 17:25

“Een goede bedrijfscultuur is cruciaal voor succes. Dit geldt niet alleen voor organisaties met 30 of meer werknemers maar zeker ook voor startups en scale-ups.”

Aan het woord is Paul Musters die zes jaar geleden zijn bedrijf Fortify startte. Met Fortify helpt hij startups en scale-ups bij het realiseren van een 'winning team'.
“Ik houd me niet bezig met recruitment, maar help startups bij het in kaart brengen van hun team en bijbehorende businessuitdagingen. Op basis hiervan kan ik voorspellen wat toekomstige valkuilen kunnen zijn zodat ze hier tijdig op kunnen anticiperen.”

Drie levensfases
Musters legt uit dat startups en scale-ups in drie verschillende levensfases in te delen zijn: de startfase, de ontdekfase en de groeifase. En elke fase vraagt om andere manier van kijken naar het team.

Startfase: de juiste drijfveren bij elkaar
In de startfase gaat het om de juiste mix van persoonlijkheden binnen het team. Deze persoonlijkheidstypen worden vastgesteld met een door Fortify ontwikkelde teamscan. Musters: “Alle teamleden vullen een vragenlijst in en worden op basis hiervan ingedeeld op type. Wij kijken hierbij vooral naar de drijfveren van de verschillende teamleden. Zijn ze money driven, lifestyle driven, build driven of problem driven?”
In een perfect team liggen de drijfveren niet te ver uit elkaar maar zijn ze ook weer niet allemaal gelijk. “Vooral bij startups in de duurzaamheidsbranche zie je vaak dat alle teamleden problem driven zijn. Een valkuil is dan dat er niemand aan een winstgevend en schaalbaar businessmodel denkt. Daar heb je dan weer een meer geld gedreven teamlid voor nodig.”

Ontdekfase: denkers en doeners
In de tweede fase, de ontdekfase, moet duidelijk zijn waar ieder teamlid goed in is en wie wat het liefste doet. “Iedereen is in te delen in een denker of een doener”, zegt Musters. “Bijna niemand kan net zo goed onderzoeken en analyseren (denker) als uitvoeren (doener). En bijna niemand vindt zowel denken als doen even leuk. Sterker nog, de meeste doeners worden doodongelukkig wanneer je hen vraagt een analyse uit te voeren.”
Fortify brengt in deze fase in kaart hoe de verdeling denkers versus doeners in het team is, en voorspelt op basis hiervan tegen welke problemen het betreffende team in de toekomst aan kan lopen. “Wij kunnen aan de hand van de teamsamenstelling inschatten waar het lastig gaat worden. Vervolgens is het aan de startups zelf om hier op tijd op in te spelen".

Groeifase: Cultuur is cruciaal
Tot slot is er de groeifase, in deze fase is de cultuur binnen het team doorslaggevend. Musters: “Vaak wordt gedacht dat dit pas een rol gaat spelen bij grotere organisaties met meer dan 30 werknemers, maar ook in kleinere bedrijven is sprake van een bepaalde cultuur.” Musters definieert zo’n bedrijfscultuur als ‘dat wat er op kantoor gebeurt als de founders er niet zijn’.

Bij startups zie je vaak dat er geprobeerd wordt een goede cultuur te creëren middels een luxe lunch of een fancy kantoor met schommels en hangmatten. “Maar de bedrijfscultuur is juist wat er over blijft als je al deze tastbare factoren weglaat. Het gaat dan veel meer over hoe goed werknemers elkaar kennen en in hoeverre er vertrouwen in elkaar is.”
Ook de mate waarin een bedrijf de eigen resultaten meet en evalueert is van groot belang in de groeifase. En dan gaat het niet alleen om de positieve resultaten. “Juist de bedrijven die gemaakte fouten onder ogen durven zien en die zowel intern als extern durven te delen, hebben succes. Maar hiervoor is een veilige omgeving een vereiste, weer die cultuur dus”, concludeert Musters.

Culture scan
Die o zo belangrijke bedrijfscultuur meet Fortify aan de hand van hun Culture Scan. Musters: “De uitkomsten van deze cultuurscan laten eerder zien dat er iets mis gaat dan de bedrijfsresultaten. We kijken bijvoorbeeld naar het energiepeil van de werknemers. Wanneer zij slecht slapen en weinig energie hebben, is dat vaak een teken van gebrek aan structuur en coördinatie. Iets wat ik recent nog zag bij een bedrijf dat in korte tijd (te) hard gegroeid was. Het is dan zaak om op tijd in te grijpen. Gebeurt dat niet, dan zul je dat enige tijd later in de cijfers terugzien.”

Het belang van een goed team voor het succes van een startup of scale-up komt ook uitgebreid aan bod in de Angel Academy, een uniek tweedaags opleidingsprogramma van ING waarin klanten van Private Banking leren investeren in start- en scale-ups. Meer weten? Bekijk de website. 

`