Verkiezingen

Dit willen partijen op immigratiegebied

13 mei 2014 12:34 Aangepast: 19 mei 2014 14:42

Wat zijn de standpunten van de Nederlandse partijen in het Europees Parlement over immigratie? Vergelijk het hier per partij.

VVD: Nederland moet Europese regels kunnen aanscherpen, zoals strengere eisen voor gezinsmigranten en een hogere leeftijds- en inkomenseis. Nederland bepaalt zelf hoeveel immigranten van buiten de Europese Unie worden toegelaten. De VVD is tegen Europese regels voor seizoenarbeiders, arbeids- en kennismigranten.

PvdA: Voorstander van één Europees asielbeleid; toetsing van aanvragen moet in alle lidstaten hetzelfde zijn. De opvang is verantwoordelijkheid voor alle lidstaten, niet alleen van de landen aan de buitengrenzen. Opvang moet in alle lidstaten op een gelijk (hoog) niveau liggen.

SP: Er moeten Europese asielzoekerscentra komen, dicht bij de buitengrenzen, waar de behandeling van asielaanvragen kan worden afgewacht. Vrij verkeer van werkzoekenden wordt pas mogelijk als de omstandigheden in de lidstaten meer gelijk worden; stoppen met oneerlijke concurrentie en uitbuiting buitenlandse werknemers.

PVV: De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. We sluiten onze grenzen voor arbeidsimmigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije, etc., en voor alle immigratie uit islamitische landen.

CDA: Arbeidsmigratie in de EU is voor diverse sectoren in Nederland van groot belang. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan geldende wetgeving in een lidstaat, dus betaling volgens cao-afspraken en afdragen van premies. Illegale arbeid en uitbuiting moeten worden aangepakt door strengere controles.

D66: In het Europa van de open grenzen is er één open arbeidsmarkt. Die moet onmiddellijk worden opengesteld voor werknemers uit nieuwe lidstaten. Het streven naar meer mobiliteit voor werknemers mag niet leiden tot uitbuiting van buitenlandse werknemers of uitholling van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders. In Europa zijn heldere regels afgesproken. Deze moeten nationaal, ook in Nederland, veel beter worden gehandhaafd.

ChristenUnie/SGP: Het is niet werkbaar als alle 28 lidstaten hun eigen asielbeleid voeren; landen moeten dezelfde minimumnormen hanteren. Lidstaten blijven wel zelf verantwoordelijk voor invulling en uitvoering asielbeleid. Voor Nederland betekent dat rechtvaardig en humaan. Voor toelating arbeidsmigranten moeten in heel Europa zelfde afspraken gelden.

GroenLinks: Arbeidsmigranten mogen geen tweederangsburgers worden. Migranten die al vijf jaar in de EU werken en over de juiste papieren beschikken, moeten hier vrij kunnen wonen en werken. Arbeidsmigranten moeten gemakkelijk een visum voor Europa krijgen; dan durven ze het sneller aan om hun ervaring in eigen land in te zetten.

Partij voor de Dieren: De vrije toetreding van arbeidsmigranten heeft geleid tot uitbuiting, verdringing op de arbeidsmarkt en problemen op de woningmarkt. Dat maakt migranten kwetsbaar en creëert een spiraal van problemen. PvdD pleit voor regulering van de toetreding van arbeidsmigranten uit nieuwe lidstaten als Roemenië en Bulgarije.

50PLUS: Het asiel- en immigratiebeleid moet Europees worden. De instroom moet in heel Europa gelijk behandeld worden en de kosten moeten gezamenlijk gedragen worden door de lidstaten.

Bekijk hier de special over Europese verkiezingen

RTL NIeuws

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore

`