Prestaties van Roomskatholieke Basisschool De Springplank in Leidschendam


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,5
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 529,3
Vergelijkbare scholen: 531,4
Meer informatie
Drempel Toets 2015 96,7
70125

IEP Toets 2016 78,4
50100

IEP Toets 2017 65,6
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


78%
Op deze school heeft 78% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
27%
Op deze school heeft 27% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Roomskatholieke Basisschool De Springplank


Prinsenhof 4-B
2263 EV Leidschendam

Rooms-Katholiek

147 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten