Prestaties van R.K. Basisschool De Blinkerd in Oss


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


7,7
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 532,8
Vergelijkbare scholen: 530
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015 531,6
500550

CET (Cito) Toets 2016 533,7
500550

CET (Cito) Toets 2017 532,3
500550

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


47%
Op deze school heeft 47% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
47%
Op deze school heeft 47% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

R.K. Basisschool De Blinkerd


Troelstrastraat 13
5344 GK Oss

Rooms-Katholiek

117 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten