Prestaties van CBS Het Kristal in Dordrecht


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


7,2
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 536,9
Vergelijkbare scholen: 536
Meer informatie
Drempel Toets 2015 104,4
70125

IEP Toets 2016 82,7
50100

IEP Toets 2017 83,2
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


2%
Op deze school heeft 2% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
3%
Op deze school heeft 3% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

CBS Het Kristal


Heimerstein 36
3328 ME Dordrecht

Protestants-Christelijk

379 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten