Prestaties van Christelijke Basisschool Toermalijn in Franeker


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,8
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 534,4
Vergelijkbare scholen: 535,1
Meer informatie
IEP Toets 2015 78,9
50100

IEP Toets 2016 77,1
50100

IEP Toets 2017 84,4
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


1%
Op deze school heeft 1% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
5%
Op deze school heeft 5% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Christelijke Basisschool Toermalijn


P J Troelstrastraat 24
8802 RD Franeker

Protestants-Christelijk

298 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten