Prestaties van Openbare Basisschool De Duinroos in Zandvoort


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,7
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 532,7
Vergelijkbare scholen: 533,9
Meer informatie
Drempel Toets 2015 97,3
70125

IEP Toets 2016 82,7
50100

IEP Toets 2017 74,2
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


11%
Op deze school heeft 11% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
18%
Op deze school heeft 18% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Openbare Basisschool De Duinroos


Dr Jac P Thijsseweg 24
2041 BM Zandvoort

Openbaar

130 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten