Prestaties van VS de Sterrenzanger in Oudorp (NH)


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,7
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 535,3
Vergelijkbare scholen: 536,5
Meer informatie
Drempel Toets 2015 95,9
70125

IEP Toets 2016 78,7
50100

IEP Toets 2017 90
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


2%
Op deze school heeft 2% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
1%
Op deze school heeft 1% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

VS de Sterrenzanger


Mercuriusstraat 13
1829 CE Oudorp (NH)

Antroposofisch

151 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten