Prestaties van Anne Frankschool in Groningen


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,7
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 534
Vergelijkbare scholen: 535
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015 536
500550

IEP Toets 2016 80,9
50100

IEP Toets 2017 74,2
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


3%
Op deze school heeft 3% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
9%
Op deze school heeft 9% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Anne Frankschool


De Sanstraat 13
9744 HW Groningen

Protestants-Christelijk

247 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten