Prestaties van Protestants Christelijke Basisschool De Rank in Toldijk


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 531,8
Vergelijkbare scholen: 535,8
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015 527,9
500550

IEP Toets 2016 72,5
50100

IEP Toets 2017 84,7
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


0%
Op deze school heeft 0% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
4%
Op deze school heeft 4% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Protestants Christelijke Basisschool De Rank


Russerweg 23
7227 DC Toldijk

Protestants-Christelijk

92 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten