Prestaties van Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool in Dokkum


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


6,8
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 534,5
Vergelijkbare scholen: 535,4
Meer informatie
Drempel Toets 2015 104,2
70125

IEP Toets 2016 70,7
50100

IEP Toets 2017 86,3
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


3%
Op deze school heeft 3% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
3%
Op deze school heeft 3% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Rooms Katholieke Jenaplanschool St Bonifatiusschool


Kapellaan 3
9101 WB Dokkum

Rooms-Katholiek

118 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten