Prestaties van Christelijke NAT Basisschool De Flambou in Oosterbierum


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


8
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 538,1
Vergelijkbare scholen: 534,1
Meer informatie
IEP Toets 2015 89,2
50100

IEP Toets 2016 81,6
50100

IEP Toets 2017 82
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


0%
Op deze school heeft 0% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
7%
Op deze school heeft 7% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Christelijke NAT Basisschool De Flambou


Skoalstrjitte 2
8854 AN Oosterbierum

Protestants-Christelijk

47 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten