Prestaties van cb de Zwaluw in Zandpol


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


-
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: -
Vergelijkbare scholen: 532,8
Meer informatie
500550

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


0%
Op deze school heeft 0% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
23%
Op deze school heeft 23% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

cb de Zwaluw


Zandpolstraat 9
7764 AK Zandpol

Protestants-Christelijk

23 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten