Prestaties van Christelijke Basisschool De Rank in Tijnje


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


7,1
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 535,3
Vergelijkbare scholen: 534,7
Meer informatie
500550

IEP Toets 2016 79,9
50100

IEP Toets 2017 81,9
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


0%
Op deze school heeft 0% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
9%
Op deze school heeft 9% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Christelijke Basisschool De Rank


Master Roordawei 1
8406 ES Tijnje

Protestants-Christelijk

65 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten