Prestaties van Nutsschool Beneden Beekloop School voor Basisonderwijs in Geldrop


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


7
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 536,7
Vergelijkbare scholen: 536,6
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015 539
500550

CET (Cito) Toets 2016 533,8
500550

CET (Cito) Toets 2017 536,5
500550

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


1%
Op deze school heeft 1% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
1%
Op deze school heeft 1% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Nutsschool Beneden Beekloop School voor Basisonderwijs


Beneden Beekloop 90
5662 HM Geldrop

Algemeen bijzonder

335 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten