Prestaties van Christelijke Basisschool de Flieterpen in Reitsum


< Zoek andere school

Resultaat eindtoets


-
Berekening RTL Nieuws:

Gewogen CET (Cito)-score: 535,6
Vergelijkbare scholen: -
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015 535,7
500550

IEP Toets 2017 81,2
50100

Oordeel inspectie


Voldoende

Lees inspectierapporten


Diversiteit


0%
Op deze school heeft 0% van de leerlingen een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
3%
Op deze school heeft 3% van de leerlingen (zeer) laagopgeleide ouders. Scholen krijgen extra geld om achterstanden bij deze leerlingen te compenseren.

Christelijke Basisschool de Flieterpen


Jannumerwei 4
9175 GH Reitsum

Protestants-Christelijk

38 leerlingen

Website

Meer info


Meer informatie over de scholentest is te vinden op onze specialpagina.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het scholenonderzoek van RTL Nieuws? Mail ons dan via rtlnieuwsonderzoek@rtl.nl.


Deel resultaten