Voorwaarden prijsvraag Bright Nieuwsbrief

Specifieke voorwaarden prijsvragen

Deze specifieke voorwaarden prijsvragen zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen (zie ook winacties.rtl.nl) van toepassing. Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag: “Bright Nieuwsbrief”.

Spelvoorwaarden “Bright Nieuwsbrief”:

  • Deelname aan de prijsvraag “Bright Nieuwsbrief” is mogelijk gedurende de periode vanaf 5 oktober 2020 tot en met 1 november 2020 (hierna: de “Actieperiode”). 
  • De deelnemer maakt kans op onderstaande prijs door zich voor de Bright nieuwsbrief in te schrijven en aan te geven waarom hij/zij deze draadloze oordopjes wilt winnen. 
  • De deelnemer aan de prijsvraag maakt kans op het winnen van Teufel Airy TW-oordoppen, ter waarde van € 150,-.
  • Om in aanmerking te komen voor het winnen van de prijs moet de deelnemer de gevraagde informatie volledig en naar waarheid invullen en zich hebben aangemeld voor de Bright nieuwsbrief. 
  • Aan het einde van de Actieperiode wordt er een (1) winnaar door een jury bepaald op basis van originaliteit.
  • Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
  • Alleen als jij de winnaar bent, ontvang je per e-mail een bevestiging van de gewonnen prijs. 
  • De winnaar kan tot uiterlijk twee (2) weken na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. 
  • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname. 

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V.

Postbus 15016

1200 TV Hilversum

Telefoonnummer: 0900-1005000  

KvK-nummer: 32105893 (Hilversum)

BTW-nummer: 32055892