Voorwaarden Bright Bike Hunt

Deze 'specifieke voorwaarden prijsvragen' zijn van toepassing op de specifiek hieronder genoemde prijsvraag. Daarnaast zijn ook de algemene voorwaarden prijsvragen van toepassing.

Door deelname aan het spel gaat de deelnemer akkoord met de hierboven genoemde algemene voorwaarden prijsvragen alsmede met de volgende specifieke voorwaarden met betrekking tot de prijsvraag 'Bright Bike Hunt'.

Spelvoorwaarden 'Bright Bike Hunt'

Deelname aan de prijsvraag 'Bright Bike Hunt' is mogelijk vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 (hierna: de “Actieperiode”).

De deelnemer maakt kans op onderstaande prijzen door het juiste antwoord te geven via het formulier op Bright.nl/hunt en in te vullen waarom hij of zij de Bright Brekr zou willen winnen.  

1e prijs

Elektrische bromfiets Brekr, Bright Edition  

2e t/m 6e prijs

Bright-sweater

6e t/m 11e prijs

Bright t-shirt

Aan het einde van de Actieperiode worden de winnaars bepaald door de redactie van Bright.nl op basis van de reacties van de inzenders van het juiste antwoord.

Het deelnemen aan deze actie is kosteloos (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

Alleen als jij een van de winnaars bent, ontvang je middels een e-mail een bevestiging van de gewonnen prijs.

De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname. 

Deelnemers mogen het formulier maar 1 keer invullen met 1 YouTube-naam. Deelnemers die meerdere keren opsturen, worden gediskwalificeerd.

Het openbaar publiceren van het juiste antwoord op de zin leidt tot diskwalificatie.

Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kunnen aan de publieksservice van RTL Nederland gericht worden:

RTL Nederland B.V. Postbus 15016 1200 TV Hilversum Telefoonnummer: 035-6718718 KvK-nummer: 32105893 (Hilversum) BTW-nummer: 32055892 Voor meer informatie: www.rtl.nl