Robin Fransman

Beste gepensioneerde, u bent rijker dan u denkt

29 oktober 2016 06:58

Bij RTL Z besteden we regelmatig aandacht aan de koopkracht van gepensioneerden. Zo bespraken wij het partijprogramma van 50PLUS, de zin en de onzin van het compenseren van ouderen en hoe eerlijk dat is voor jongere generaties

Sommige kijkers reageren op deze uitzendingen per mail of per post. Zo kreeg onze columnist Robin Fransman een brief van een gepensioneerd koppel over de vraag hoeveel zij als gepensioneerden er op achteruit waren gegaan. Een bijzondere brief, ook omdat de schrijvers hun belastingaangifte hadden bijgevoegd. Zijn reactie op de brief:

Geachte heer en mevrouw Kijker,

Ik heb uw brief met bijlagen in goede orde ontvangen. Uw vraag aan mij is, hoeveel zijn wij er de afgelopen 10 jaar op achteruit gegaan.

Een exacte berekening daarvan is niet te maken, maar een goede schatting wel. U bent er netto circa 5 tot 10 procent op maandbasis op achteruit gegaan in echte koopkracht. Het verzamelinkomen is daarvan overigens geen goede indicator, door een andere zorgstelsel zijn die cijfers uit 2005 en 2015 niet meer goed vergelijkbaar.

Echter, achter uw vraag zit waarschijnlijk ook een premisse en een misverstand. Staat u mij toe dat ik deze ook even toelicht.

Het misverstand

Eén van de belangrijkste redenen dat uw aanvullende pensioen de afgelopen 10 jaar niet, of nauwelijks is gestegen, is dat we met z’n allen steeds ouder worden. Wie langer leeft krijgt dus ook meer pensioen. Elke maand dat u langer leeft is een maand extra pensioen. Dat moet natuurlijk wel betaald worden. Die rekening wordt verdeeld over alle pensioendeelnemers. Werkenden betalen wat meer premie, en het aanvullende pensioen nu wordt minder of niet verhoogd. Dat is dus geen achteruitgang als je het bekijkt van wat je je leven lang aan pensioen ontvangt. Dikke kans dat dat juist hoger uitvalt. Maar op jaarbasis nu houdt het inderdaad niet over. Langer leven heeft voordelen, en nadelen.

De Premisse

Uit uw brief rijst het beeld dat u van mening bent dat u niet eerlijk wordt behandeld. Dat de baten en lasten van maatschappelijke ontwikkelingen niet eerlijk worden gedeeld. Dat u harder, en onrechtvaardig wordt geraakt. Uiteraard is dat een kwestie van opinie, maar ik wil er graag wat tegenover zetten, op basis van de door u toegestuurde belastingaangifte van u en uw partner.

  • Uw huishouden betaalt over een inkomen van 37.000 euro in totaal 3.411 euro aan belastingen en premies.
  • Een huishouden met één werkende kostwinner en een inkomen van 37.000 euro betaalt 9.779 aan belastingen en premies.
  • Een huishouden met twee werkenden, de een 27.000 euro en de ander 10.000 euro betaalt 5.137 aan belastingen en premies.

Die werkende huishoudens hebben overigens ook geen recht op zorg- of huurtoeslag. U ziet, u betaalt veel minder belastingen dan werkenden, omdat we in Nederland, om mij onduidelijke redenen, hebben bedacht dat gepensioneerden extra belastingkorting moeten krijgen.

  • Uw huishouden heeft een besteedbaar inkomen van 33.600 euro per jaar of 2800 euro netto per maand.
  • Het mediane besteedbare inkomen van alle huishoudens in Nederland bedraagt 28.700. U behoort dus tot de rijkste helft van Nederland.
  • Het mediane besteedbare inkomen van gepensioneerde huishoudens in Nederland bedraagt 24.400. U behoort daarmee tot de rijkste helft van alle gepensioneerden.
  • Het gemiddelde besteedbare inkomen van gepensioneerde huishoudens in Nederland bedraagt 28.900. U zit fors boven gemiddeld.

Dus zegt u het maar: wie moet er betalen om u te compenseren voor een steeds ouder wordende bevolking en de economische crisis?

Uw kinderen of kleinkinderen wellicht? Uw buren? Jongeren? Werkenden? Andere families? Gezinnen met kinderen? Of moeten we minder uitgeven aan zorg, onderwijs, cultuur? Zegt u het maar.

Miljoenen huishoudens zijn er op achteruit gegaan de laatste 10 jaar. Dat gebeurt in een crisis. Dat gebeurt in een samenleving die door vergrijzing meer pensioen- en zorgkosten moet betalen.

Dat moeten we accepteren en we moeten de lasten eerlijk delen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Uw schouders zijn behoorlijk sterk.

Met vriendelijke groet,

Robin Fransman

Robin Fransman is bereikbaar op Twitter.