Arnold Heertje

Column Hilhorst: de consument wordt aan z'n lot overgelaten

17 augustus 2011 11:32

Dinsdag werden we opgeschrikt door het onthutsende bericht van DNB dat 12 op de 28 autoverzekeraars (43%) te lage premies vraagt, waardoor ze verlieslijden. Maar welke verzekeraars zijn minder solide? Edmond Hilhorst van independer.nl wil het weten.

Welke verzekeraars?

Na het faillissement van Ineasin de zomer van 2010 en oproepen van Independer.nl waarschuwde de DNB in december 2010 ook al. Dit is een zeer vergaande maatregel voor de altijd voorzichtige DNB en doet vermoeden dat de nood hoog is.

Onvoldoende reserves

Groot probleem voor consumenten en adviseurs als Independer.nl is dat niet duidelijk wordt welke verzekeraars minder financieel solide zijn. Zelfs nu DNB aangeeft dat 10 van de 12 verzekeraars met te lage premies onvoldoende reserves hebben, wordt de consument aan zijn lot over gelaten. DNB weigert aan te geven welke verzekeraars het betreft. Tijdens een gesprek met DNB werd gesteld dat consumenten moeten opletten en dat voor de meeste verzekeraars solvabiliteit ratio’s worden getoond op de site van DNB. Dat betreft informatie uit jaarverslagen over voorgaande jaren en bovendien is niet duidelijk wat dat getal zegt over de financiële toekomst. Consumenten kunnen er eigenlijk niets mee.

Weinig houvast voor de consument

Wat biedt de consument dan wel houvast? De hoogte van de premie of de merknaam? Helaas heeft de krediet crisis aangetoond dat grote bekende financiële instellingen failliet kunnen gaan. Ook staan hoge premies niet gelijk aan een goede financiële positie. De schadelast en kosten van traditionele verzekeraars zijn namelijk ook vaak hoog en internetverzekeraars kunnen door lage kosten winstgevend zijn bij relatief lage premies.

Forse premiestijgingen

Deze oproep van DNB geeft verzekeraars een perfecte legitimatie om premies fors te verhogen. Na de oproep in december zijn de premies voor nieuwe autoverzekeringen al met 11% gestegen. Een groot contrast met de dalende trend die in 2006 inzette. Niet goed voor de marktwerking en wellicht iets voor een NMA onderzoek?

Verschillende autoverzekeraars (zoals Univé, ASR en Budgio) kondigden de afgelopen maanden al premieverhogingen aan. Deze zomer verhoogden ook de Goudse (+5%), Onna-onna (tot 20%) en Acura hun premies. Autoverzekeraar Acura verhoogde de premie zelfs met 50%. Per 1 september verhogen ook Ditzo (tot 30%), Bruns ten Brink (+7,5%) en OHRA hun premies. Naast deze premiestijgingen worden de premies ook hoger doordat goedkope aanbiedingen soms niet meer bestaan (bijvoorbeeld Ineas). Ook worden sommige scherpe aanbiedingen alleen aan beperkte segmenten aangeboden.

Oordeel over verzekeraars

Independer.nl herhaalt daarom haar eerdere oproepen om te komen tot een goede oplossing voor consumenten. In 2009 dachten we aan een verzekeringsgarantiestelsel zoals bestaat bij sparen in de vorm van een deposito garantie stelsel. Een verzekeringsgarantiestelsel zou ideaal zijn maar is niet haalbaar in een economische crisis.

Een oordeel over de financiële stabiliteit, zoals rating agencies geven over banken en overheden, is ook een optie. Waarom mogen we wel weten hoe gezond een bank is en wordt de juiste actuele informatie over verzekeraars achter gehouden? Ik besef dat een rating systeem of het noemen van de aangesproken verzekeraars kan leiden tot het opzeggen van polissen. Dit kan de problemen alleen maar versterken. Het zou dan ook goed zijn dat verzekeraars een periode (12 maanden?) de tijd krijgen om zich voor te bereiden.

Het is vanuit consumenten perspectief niet te accepteren dat het risico bij de onwetende consument wordt neer gelegd. De (all risk en casco) polishouders van Ineas kunnen er over meepraten dat ze aan hun lot worden over gelaten en grote financiële schade lopen. Dat willen we toch niet meer?

Edmond Hilhorst is oprichter en directeur van Independer.nl