Arnold Heertje

'Sta op tegen verstuurder van valse facturen SENA'

18 augustus 2010 14:57

SENA stuurt valse facturen naar willekeurige bedrijven. Het is de hoogste tijd hier een eind aan te maken. Lees de column van prof. Arnold Heertje: Ik roep alle mensen op hun ervaringen met mij te delen, zodat we de vuist kunnen maken, die nodig is om achter deze praktijken een punt te zetten

Willekeurig

Dezer dagen maakte De Volkskrant melding van de organisatie SENA, die jarenlang naar willekeurige kleine ondernemingen, maatschappen, stichtingen en BV’s rekeningen stuurt, zonder een feitelijke grondslag. Het bericht is, dat men deze facturen zo lang heeft laten liggen, dat ze oninbaar zijn geworden. Het gaat om tientallen miljoenen. De directeur van deze instelling sinds 1992, Hans van Berkel, zit ziek thuis en is vervangen door de interim-manager Cees van Steijn, die in vroeger jaren leiding gaf aan de bonafide en prestigieuze uitgeverij Meulenhoff.

Malafide

Uit eigen ervaring ben ik op de hoogte van de malafide werkwijze van SENA, die al jaren aanhoudt en waarvan duizenden kleine ondernemingen en instellingen in het land slachtoffer zijn. Op 14 december 2009 ontving ik op mijn huisadres een factuur van SENA, voorzien van de gebruikelijke debiteuren- en factuurnummers, de mededeling “Licentieomschrijving, Bedrijfsruimten Algemeen, Kantoren, Magazijn”, aantal 1, en het totaal te betalen bedrag van € 210,73. Er ontbreekt een vermelding van de periode waarop de factuur betrekking heeft, alsmede van de reden waarom ik een bedrag verschuldigd zou zijn.

Onderduikers

Nu is de nota niet aan mij persoonlijk gericht, maar aan de “Stichting De Boogaard Boerderij, t.a.v. Administratie”. Deze Stichting is meer dan tien jaar geleden opgericht. Oprichters waren toen joodse overlevenden, die in de oorlogsjaren ondergedoken zijn geweest op de boerderij van de gereformeerde gebroeders Boogaard in de Haarlemmermeer tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Honderden kinderen zijn op de boerderij geweest, velen van hen zijn door verraad van Nederlanders in de vernietigingskampen vergast, enkelen zijn aan dat lot ontsnapt.

Slapend

Op vrijdagmiddag 23 april 1943 kwam ik rond het middaguur bij de boerderij aan, om in de namiddag op de fiets van Willem Boogaard, zittend op de stang, te worden gebracht naar mijn onderduikadres “op de Vennep”. Ik ben een van de oprichters van de Stichting, die het oogmerk heeft van de boerderij, indien mogelijk een museum te maken, dat een beeld geeft van het verzet in de Haarlemmermeer, alsmede van de hulp aan Joodse medeburgers. De Stichting is sindsdien slapend, omdat een uitvoering van dit plan nog niet tot de mogelijkheden behoort. De Stichting heffen we niet op, om het perspectief op realisatie van de plannen levend te houden.

Ongedateerd en ongetekend

Sena stuurde in het begin van 2010 een ongedateerde en ongetekende brief, waarin werd geconstateerd dat niet werd gereageerd op het betalen van de factuur voor de licentie in het openbaar gebruik te maken van muziek. Vermeld werd nog dat de “licentiefactuur is gebaseerd op gemiddelde marktgegevens, zoals die gelden binnen de sector waarin uw onderneming actief is”. Vervolgens werd wederom aangedrongen op spoedige betaling. Daarna werd op 3 juni nog een herinnering gestuurd, deze keer gericht aan de Crediteurenadministratie, titel “openstaande facturen’ en het bedrag verhoogd met herinneringskosten € 21,07. Op 22 juni 2010 kwam een Aanmaning, onder bedreiging van een incassobureau, waarvan de kosten voor “De Boogaard-boerderij” zijn.

Kafka

Deze keer werd de brief getekend door het hoofd A. Frankfoort. Het spreekt vanzelf dat ik deze brieven allemaal terzijde heb gelegd, al was het maar om niet wederom het slachtoffer te worden van de schilderingen die Franz Kafka heeft gegeven van de werking van onze samenleving. Op 17 augustus ontving ik een incassobrief van het incassobedrijf DAS in Rotterdam, wederom ongetekend. Thans wordt gesproken van een vordering op de Stichting Boogaard Boerderij, is het bedrag verhoogd tot € 284,51 en is sprake van een betalingsverplichting.

Hoorn op de haak

Binnen 10 dagen moet het bedrag op de rekening staan van de Derdenrekening van Das. Ik belde Das op om de naam van de directeur in dit relaas te kunnen vermelden. De dame die ik aan de telefoon kreeg wilde weten waarom, weigerde de naam te geven en wierp zonder verdere reactie de hoorn op de haak. Vervolgens heb ik bij Das een ander intern nummer gebeld, gekoppeld aan het dossiernummer. Er werd opgenomen met de naam “Mevrouw de Sterke”, na enig aandringen gaf zij mij de naam van de directeur P. Nugteren.

Criminele organisatie

Deze uitvoerig beschreven ervaringen treffen mij niet alleen. Integendeel, ze zijn schering en inslag. SENA acteert in alle opzichten als een criminele organisatie, klopt duizenden instellingen zonder enige legitimatie gelden uit de zak, intimideert en bedreigt bij het leven en maakt misbruik van de neiging van velen om maar van “het gezeur af te zijn” en daarom te betalen. Vandaar ook “crediteurenadministratie’, zodat iemand op een lager niveau achteloos betaalt.

Rechtszaal

Ik roep via RTL Z alle mensen op hun ervaringen met mij te delen, zodat we de vuist kunnen maken, die nodig is om achter deze praktijken een punt te zetten. Ik schrijf bewust “mensen” en niet instellingen, ondernemers of stichtingen. Want het gaat om de mensen, om het dehumaniseren van transacties door individuen die met dezelfde mentaliteit als weleer, mensen beroven, vervolgen en achterna zitten. In de rechtszaal zal ik zelf pleidooi voeren tegen Sena onder leiding van Steijn en tegen Das onder leiding van Nugteren.

Arnold Heertje

Lees ook de succesvolle boeken van Heertje, hier te koop in goedkope paperback-versies:

Echte Economie

Economie in een Notendop

Meld u zich hier aan:

2010-08-18d261994a-ea1e-3124-8851-848dba2c7328

2009-08-027011db08-2b40-3d38-9d54-28def548a94d/components/financien/rtlz/redactie/column/article150
124