Arnold Heertje

"Gooi Griekenland uit de EMU"

18 maart 2010 13:58

Briljant idee van Angela Merkel om het mogelijk te maken om landen in de toekomst uit de EMU te kunnen sturen. Dit zou een zeer welkome aanpassing van het Verdrag van Maastricht betekenen. Op korte termijn moet het meteen voor Griekenland van toepassing zijn. Lees de column van Jacob Schoenmaker: Griekenland verdient geen hulp

Column RTLZ-beurscommentator Jacob Schoenmaker

Griekenland verdient geen hulp

Griekenland hoort niet in de EMU. Het land heeft gefraudeerd tijdens het toelatingsexamen, omdat het anders zou zijn gezakt. Belastingontduiking is een nationale volkssport en de sociale voorzieningen voor met name ambtenaren zijn te goed om waar te zijn. De massale stakingen in reactie op de bezuinigingen illustreren het gebrek aan realiteitszin onder de Griekse bevolking. Het land kan de concurrentie met de rest van EMU niet aan en moet daarom kunnen degraderen uit deze eredivisie.

Boete werkt contraproductief

Het huidige Verdrag bevat een zogenaamde “no bail out” clausule, wat inhoudt dat lidstaten elkaar in geval van financiële problemen niet te hulp mogen schieten. Sterker nog, landen met een te hoog tekort zouden in plaats van hulp een forse boete moeten krijgen. In de praktijk zal deze boete echter zelden worden opgelegd, omdat een boete de financiële problemen alleen maar verergert. Ook nu, in het geval van Griekenland, gaat de discussie over hulp in plaats van een boete.

Europeanen gegijzeld door Grieken

Waarom zou Griekenland orde op zaken stellen als ze toch niet uit de klas gestuurd kunnen worden? Griekenland zal zelf de euro niet verlaten, omdat ze zichzelf dan flink in de vingers zouden snijden. Het schuldenprobleem van Griekenland zal bij het verlaten van de EMU nog veel groter worden. Financiële markten zullen in dat geval een veel hogere rente op Griekse leningen eisen. De huidige schulden zullen bovendien na een vertrek uit de euro in een andere en veel hardere valuta luiden.

Hulp kost belastingbetaler altijd geld

Onze minister Jan Kees de Jager was met zijn stelling dat hulp van de belastingbetaler geen geld zou kosten naïef of schuldig aan volksverlakkerij. Griekenland zal een noodkrediet van andere lidstaten alleen aanvaarden als de voorwaarden gunstiger zijn dan die van de kapitaalmarkt. Lidstaten die zo’n noodkrediet verstrekken krijgen daardoor minder rente dan ze op de kapitaalmarkt hadden ontvangen. De belastingbetaler draait bij hulp dus altijd op voor gederfde rente-inkomsten.

Precedentwerking

Griekenland stelt in economisch opzicht niet veel voor (3% van het Europees BBP). Maar het is wel de eerste testcase van de 11 jaar oude euro. Wanneer Griekenland wordt geholpen blijkt de ‘no bail out’ clausule boterzacht. Er is dan geen enkele grond meer om andere (toekomstige) lidstaten in de toekomst hulp te weigeren. Waarom zou Portugal prudent financieel beleid voeren, wanneer ze in geval van nood toch geholpen worden?

Eruit gooien

Door Griekenland nu uit de euro te gooien, maken we ook aan nieuwkomers als Bulgarije en Roemenië duidelijk dat lidmaatschap niet onvoorwaardelijk en voor eeuwig is. De EMU zou dan echt een eredivisie worden waarin alleen economisch gelijkwaardige spelers zitten. Een reële kans op degradatie houdt hierbij de lidstaten gezond en fit.

Wat vindt U, geef hier uw mening:

2010-03-18fa1eb565-d31a-3e0c-b144-9dfd8b846bad