Nederland

Pikken asielzoekers echt 'onze' huizen in?

14 oktober 2015 16:43 Aangepast: 14 oktober 2015 18:52

Op dit moment komen veel asielzoekers naar Nederland en dat zorgt voor druk op het systeem van asielzoekerscentra, noodopvang en crisisopvang. Maar ook op het aanbod van sociale huurwoningen. Hoe zit dat precies? Krijgen asielzoekers nou eerder een huis?

Het aantal asielzoekers, vooral uit Syrië, is het afgelopen jaar flink toegenomen. In 2013 zaten er 15.394 mensen in de opvang. In 2014 waren dat er 24.929. Dit jaar zijn dat tot nu toe 36.254 (tot en met 28 september). In totaal worden dit jaar 60.000 asielzoekers verwacht.

Asielzoekers in de opvang vragen een verblijfsvergunning aan.

Asielzoekerscentrum
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt die aanvragen. Tijdens dat onderzoek - dus of iemand inderdaad in het land van herkomst wordt vervolgd of voor zijn leven moeten vrezen - verblijven de mensen in een asielzoekerscentrum. Dat wordt de normale of reguliere opvang genoemd.

Dan zijn er ook andere vormen van opvang. Die zijn van de laatste tijd. Het verschil zit vooral in de periode dat asielzoekers daar mogen verblijven. 

Crisisopvang
Vanwege de grote toestroom is er op dit moment te weinig plek in asielzoekerscentra. Daarom worden asielzoekers opgevangen in crisisopvang zoals bijvoorbeeld sporthallen. Gemeenten moeten daar de basisvoorzieningen aanbieden. Dat betekent zorgen voor een dak boven iemands hoofd en een bed om te overnachten, sanitair zoals een wc en douches en voedsel.

Noodopvang
In de crisisopvang mogen asielzoekers maximaal drie dagen (72 uur) blijven. Daarna worden ze doorgestuurd naar andere een andere crisisopvang in een andere gemeente of naar de noodopvang. Mensen mogen zes tot twaalf maanden worden opgevangen in de noodopvang. Die is vaak ondergebracht in sporthallen, maar ook vakantieparken of gevangenissen die niet meer worden gebruikt. 

Daarnaast is er nog de tijdelijke opvang. Daarin kunnen mensen één tot twee jaar worden opgevangen.

Een verblijfsstatus
Als uit het onderzoek van de IND blijkt dat mensen géén politiek vluchteling zijn, wordt hun verzoek afgewezen en moeten ze Nederland verlaten. Wanneer asielzoekers inderdaad worden vervolgd in hun oorspronkelijke land, krijgen ze een verblijfsvergunning.

Daarmee hebben ze recht op een woning. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze zogeheten vergunninghouders toe aan gemeenten. Die gemeenten hebben gemiddeld 12 weken de tijd om woonruimte te vinden en de verhuizing te regelen. Vluchtelingen mogen niet zelf kiezen in welke gemeente ze gaan wonen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt hoeveel vluchtelingen elke gemeente halfjaarlijks moet huisvesten. Grotere gemeenten moeten meer asielzoekers huisvesten dan kleinere.

Wachttijd huurwoning
De gemeenten maken voor het plaatsen van de vluchtelingen gebruik van het aanbod van sociale huurwoningen van corporaties. In veel plekken in Nederland staan veel mensen op een wachtlijst voor een sociale huurwoning. De gemiddelde wachttijd in Nederland is acht jaar.

Asielzoekers krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen, net als mantelzorgers en mensen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Ook op medische gronden kan zo’n urgentieverklaring worden gekregen.

Niet langer voorrang
Althans, dat was zo. Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat er een einde komt aan die voorrang. Besloten is extra woonruimte in gemeenten te creëren. Dat willen ze doen door asielzoekers onder te brengen in versoberde woonruimtes, zoals containerwoningen, kantoorpanden en rijksgebouwen.

Ze komen wel op de wachtlijst voor sociale huurwoningen, maar sluiten achteraan. Als ze aan de beurt zijn, verhuizen ze van de tijdelijke woning naar een 'normale' sociale huurwoning.

De maatregelen moeten nog worden uitgewerkt. Het zal nog zeker zes maanden duren voordat de nieuwe regels ingaan.

Meer op rtlnieuws.nl:

Altijd weten wat er speelt?
Download de gratis RTL Nieuws-app en blijf op de hoogte.

Playstore Appstore