Nederland

'Stop met adopteren van kinderen uit buitenland'

02 november 2016 09:31 Aangepast: 02 november 2016 14:12

Veel Nederlanders willen een kind uit het buitenland adopteren, maar daar moet een eind aan komen, vindt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Volgens de raad is een kind altijd beter af in een gezin in het land waar het vandaan komt. Het recht van kinderen om in het land waar ze vandaan komen in gezinsverband op te groeien, moet daarom altijd en onvoorwaardelijk voorop staan.

Ter plaatse ondersteunen 

Door te stoppen met adoptie zijn de kinderen volgens Jolande Calkoen, lid van de RSJ, beter af. "Uiteindelijk help je meer kinderen door hen ter plaatse te ondersteunen met goede jeugdbescherming dan door enkele kinderen hier naartoe te laten komen", zegt zij in dagblad Trouw.

"We zouden, als wij hier in Nederland nog kinderen aangeboden krijgen, ter plaatse met organisaties als Terre des Hommes en Unicef kunnen meedenken of er geen pleeggezinnen in het land van herkomst zijn. Nu gebeurt dat te weinig."

Te veel onoplosbare risico's

De RSJ meent dat er bij adoptie veel voordelen zijn voor een kind, maar constateert dat aan het stelsel in zijn geheel te veel risico's zitten die niet op te lossen zijn. Vaak is niet te controleren of alle opties zijn onderzocht om een kind in zijn eigen omgeving te laten opgroeien. En omdat er veel geld mee gemoeid is, leidt dat tot illegale en ongewenste praktijken.

Zo noemt de raad onder meer:

  • Ouders worden onder druk gezet door tussenpersonen
  • Ze bevinden zich vaak in een kwetsbare positie
  • Ze begrijpen niet wat adoptie precies inhoudt en denken dat hun kind terugkomt

Overigens is adoptieouders en bemiddelingsbureaus niets kwalijk te nemen, benadrukt de raad. Maar het grote probleem is dat er nu een 'vraaggestuurde markt' bestaat door de wens van westerse ouders om buitenlandse kinderen te adopteren en door de financiële belangen die daarmee gemoeid zijn. Die markt handelt in kinderen zonder gezin en het stelt het belang van het kind niet altijd voorop, aldus de RSJ. 

Zo is gebleken dat het merendeel van de kinderen die voor adoptie worden aangeboden, wel ouders heeft. Het zijn geen wezen. "Je kunt je dan afvragen in hoeverre het afstand doen van een kind echt de bedoeling is geweest van die moeder’’, zegt Calkoen. "Het is beter en duurzamer om te helpen bij de opbouw van kinderbescherming in het land van herkomst."

 

`