Nederland

'Eerst maar eens goed nadenken over stoppen met adoptie'

02 november 2016 14:36 Aangepast: 02 november 2016 15:44
Beeld © ANP

De Tweede Kamer reageert terughoudend op het advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) om te stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Ook Nederlandse adoptiebemiddelaars willen nog niet inhoudelijk reageren op het rapport.

PvdA, SP en CDA willen graag eerst een hoorzitting met deskundigen over het onderwerp. Het belang van het kind moet altijd voorop staan bij adoptie, vinden PvdA, SGP, D66 en VVD. Maar stoppen met adoptie van kinderen uit het buitenland gaat Vera Bergkamp (D66) en Kees van der Staaij (SGP) te ver.

Kinderen die nergens terecht kunnen

"Het huidige systeem vertoont mankementen en soms had een kind ook in het land van herkomst een nieuw thuis kunnen krijgen. Dat neemt niet weg dat er kinderen zijn die nergens terecht kunnen en dan moet adoptie vanuit een ander land mogelijk blijven'', zegt Bergkamp.

Van der Staaij vindt het advies te rigide: "Dat is toch een beetje de botte bijl door te zeggen: er zijn bepaalde risico’s aan de adoptieprocedure en als we er helemaal mee stoppen zijn we van die risico’s af. Maar dan heb je nog wel kinderen die niet in gezinsverband kunnen opgroeien. Voor hen maak je de mogelijkheid ongedaan om in een ander land te kunnen opgroeien.'' Van der Staaij en zijn echtgenote hebben twee kinderen uit Colombia geadopteerd.

VVD'er Jeroen van Wijngaarden zou kinderen het liefst laten opgroeien in hun eigen land, maar wil er ook niet aan voorbijgaan dat sommige mensen een vurige kinderwens hebben en willen adopteren. "Daarom vinden wij het van belang dat per adoptie goed wordt bekeken en beoordeeld wat het beste is voor alle betrokkenen."

Adoptiebemiddelaars: eerst zorgvuldig lezen

Nederlandse adoptiebemiddelaars zeggen meer tijd nodig te hebben om het advies 'zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de minister te overhandigen'. Dat zegt een woordvoerder van Vergunninghouders Adoptie.

De adoptieorganisaties wijzen er wel op dat er wereldwijd nog steeds veel te veel kinderen opgroeien zonder ouders: "Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vastgelegd vanuit het belang van het kind."

Ook stellen de adoptiebemiddelaars dat het aantal ouders dat open staat of kan staan voor de opname van een geadopteerd kind steeds verder afneemt, terwijl het aantal kinderen dat moet opgroeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toeneemt.

Verklaring vergunninghouders interlandelijke adoptie:

De vergunninghouders interlandelijke adoptie hebben op woensdag 2 november 2016 om 8:18 uur het 100 pagina tellende advies van de RSJ aan de Minister van Veiligheid en Justitie ontvangen. Dat advies is openbaar en dient als input voor de beleidsontwikkeling van de Ministerie van V&J.

De vergunninghouders zullen inhoudelijk reageren maar hebben tijd nodig om het advies zorgvuldig te lezen, te beoordelen en hun reactie aan de Minister te overhandigen. Voor de vergunninghouders staat centraal dat de belangen van het kind gediend zijn met adoptie en dat op zorgvuldige en onderbouwde wijze invulling kan worden gegeven aan internationale en nationale wet- en regelgeving omtrent adoptie. Wereldwijd groeien nog steeds veel te veel kinderen op zonder ouders. Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind en het Haags Adoptieverdrag is het een fundamenteel recht van kinderen om de kans te krijgen op te groeien in een gezin met wie het een permanente juridische band heeft. Nederland is partij in deze verdragen waarin dit standpunt is vastgelegd vanuit het belang van het kind.

Het aantal ouders dat open staat of kan staan voor de opname van een geadopteerd kind neemt steeds verder af terwijl het aantal kinderen dat op moet groeien in gezinsvervangende situaties alleen maar toeneemt. Plaatsing van adoptabele kinderen in een permanente gezinsvervangende situatie terwijl er mogelijkheden voor interlandelijke adoptie zijn, is in strijd met het Verdrag van de rechten van het kind en met het Haags Adoptieverdrag.

Namens de samenwerkende vergunninghouders (Vereniging Wereldkinderen, Stichting Kind en Toekomst, de Nederlandse Adoptie Stichting, Meiling en Adoptiestichting A New Way), Sanne Buursink-de Graaf Voorzitter 2015-2016

 

`