Frits Wester

Waarom geen zakenkabinet?

24 april 2012 21:21

Nu het kabinet Rutte gevallen is omdat er geen zaken meer gedaan konden worden met gedoogpartner PVV, klinkt de roep weer om een zakenkabinet dat orde op zaken stelt. Een begrijpelijk pleidooi als je kijkt naar het onmachtige politieke gestuntel van dit moment.

Zo’n zakenkabinet zou dan moeten bestaan uit mensen die misschien niet allemaal zonder politieke kleur zijn, maar wel op wat meer afstand staan van de dagelijkse politieke hitte en waan. Denk aan mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, de financiële sector en bijvoorbeeld de (top)ambtenarij. Zo’n kabinet probeert om dit moment Italië er weer bovenop te helpen na de bende die Berlusconi had achtergelaten.

Natuurlijk zou het in het polderende Nederland eens prima zijn als er even een beslismachine aan de gang ging. Maar vergeet niet dat alles wat zo’n kabinet bedenkt toch gewoon goedgekeurd moet worden door het parlement. Waar ze in al hun eventuele voortvarendheid ook gewoon weer tegen de politieke realiteit van alle dag aanlopen. En ook zo’n zakenkabinet ontkomt niet aan pijnlijke maatregelen die ons in de portemonnee zullen raken. Ook voor hen bestaat er geen gratis geld.

Opvallend was dat zelfs de Partij voor de Dieren gisteren bij monde van de met zwangerschapsverlof zijnde Marianne Thieme pleitte voor zo’n tijdelijk zakenkabinet. Zo’n kabinet zou dan voor de nieuwe verkiezingen een paar knopen moeten doorhakken. Ja,ja lekker makkelijk. Zo’n kabinet mag dan de hete kolen uit het vuur halen en de politici houden schone handen op weg naar de stembus. Daarna kunnen ze het dan zelf wel weer. Nee, iets te gemakkelijk allemaal.

Beter is het als politici zelf nu eens verantwoordelijkheid nemen. Als ze het debat niet alleen maar gebruiken om de verschillen tussen partijen uit te vergroten, maar samen naar daadwerkelijke oplossingen zoeken voor de problemen waar Nederland voor staat.
Daar is geen zakenkabinet voor nodig maar een beetje moed en visie in plaats van het etaleren van onmacht, onkunde en onverantwoord handelen puur en alleen voor eigen electoraal gewin.