Frits Wester

Waarom heeft de Tweede Kamer zo lang vakantie?

22 december 2011 15:15

Vandaag is de laatste vergaderdag van de Tweede Kamer, voordat het Kerstreces begint. De komende drie weken wordt er dus niet vergaderd. Het totale reces van de Kamer over een jaar is ongeveer 16 tot 17 weken.

Dat is of lijkt inderdaad lang. Als je het vergelijkt met parlementen in het buitenland valt het overigens nog erg mee. Zo vergaderen de Duitsers maar eens in de twee weken en in andere landen soms maar één week per maand.

Vaak heeft dat ook te maken met de grootte van het land. Volksvertegenwoordigers moeten tenslotte uit alle hoeken en gaten van het land naar de regeringsstad komen. En het hangt ook vaak samen met het type kiesstelsel.

Nu is het reces formeel geen vakantie. De Kamer kan altijd teruggeroepen worden van reces als er iets belangrijks aan de hand is. Afgelopen zomer gebeurde dat bijvoorbeeld vanwege de Eurocrisis. Daarnaast gebruiken veel Kamerleden de recesperiode om bij te lezen, werkbezoeken af te leggen of om stage te lopen. Ook moet niet vergeten worden dat Kamerleden die ver van Den Haag wonen vaak een groot deel van de week van huis zijn.

Maar goed, het staat ieder Kamerlid min of meer vrij om de ‘vrije periode’ zelf in te vullen. En er zijn ook zeker Kamerleden die aan het begin van het 9 weken durende zomerreces de caravan pakken om pas de laatste dag voordat de vergaderingen weer beginnen terug te keren. Het zij zo.

Is het al met al veel, die 17 weken? Oordeel zelf. Maar vergeet daarbij niet dat het kamerlidmaatschap geen doorsnee baan is. De één werkt zich drie slagen in de rondte, vooral in kleine fracties, terwijl de ander het met twee vingers in de neus kan doen. Die verhouding wordt wellicht wat recht getrokken als de Kamer terug gaat van 150 naar 100 leden. Maar als het zover is, zullen de recesperiodes vast niet korter worden.

Frits beantwoordt dagelijks vragen over politiek Den Haag. Heb jij een vraag? Twitter @fritswester en gebruik de hashtag #VraaghetFrits