Rick Nieman

iPad-school? Dom idee

22 augustus 2013 05:00

De iPad-scholen mogen dan nieuw en vernieuwend zijn, Rick Nieman ziet het nieuwe onderwijsconcept niet zitten.

Ze zagen er hartstikke schattig uit, gisteren in het nieuws, de eerste leerlingen van de gloednieuwe iPad- of Steve Jobsscholen. Kleine kids die, iPad in de hand, zo de moderne tijd instappen. Weg met ouderwetse concepten als vaste lestijden, een eigen klaslokaal, een leraar die je vertelt wat je moet weten en dezelfde lesstof voor iedereen.

De website van de organisatie die achter de scholen zit - O4NT, Onderwijs 'four' een Nieuwe Tijd - doet een aantal beloften aan hun nieuwe leerlingen.

'We beloven goed naar je te luisteren als jij zegt wat je wilt leren.

We zullen je helpen goede vragen te stellen, zodat je zelf kunt bepalen wat je wilt leren.

We beloven je dat jij zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; soms helpen we je een beetje op weg.'

(Die laatste zin staat er echt zo. Hij is op z'n zachtst gezegd nogal krom, maar misschien kun je ook niet meer verwachten van een organisatie die Engels en Nederlands al door elkaar haalt.)

Het is vast heel goed bedoeld allemaal. Maar ik word er nogal ongemakkelijk van.

"Iedere ouder weet dat je een kind van vijf of zes niet te veel keuzes moet voorleggen"

Opmerkelijk: de hele Tweede Kamer omarmt de iPad-scholen. Alleen de PVV heeft grote bedenkingen. Ik had niet gedacht het ooit nog eens zo hartgrondig met de PVV eens te zullen zijn. Dit schreef Trouw, afgelopen juni:

'PVV-Kamerlid Harm Beertema vreest een herhaling van eerdere onderwijsvernieuwingen, zoals met het Studiehuis in het middelbaar onderwijs. "We hebben er juist voor gevochten om structuur en kennis terug te krijgen in het onderwijs. Kennis is iets anders dan informatie", zegt Beertema, die zelf lang voor de klas stond. "Uit wat ik hoor over die Steve Jobsscholen rijst het beeld op van leerlingen die structuurloos bezig zijn met de iPad en leraren die geen les meer mogen geven." Beertema onderstreept dat hij niets tegen de iPad heeft. "De iPad is geweldig. Maar het moet een middel zijn. Het doel van het onderwijs is het verwerven van kennis."'

En bedenk, het mislukte experiment met het Studiehuis - dat aantoonde dat kinderen moeite hebben met het zelf indelen van hun tijd - was bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van havo en vwo. De jongste leerlingen op de Steve Jobsscholen zijn vijf!

Iedere ouder weet dat je een kind van vijf of zes niet te veel keuzes moet voorleggen. Aan een kind van die leeftijd vraag je niet elke dag wat-ie wil eten: je zet 'm de ene dag vlees voor en de volgende vis, zodat-ie gevarieerd te eten krijgt. Je vraagt een kind ook niet hoe laat hij zelf naar bed wil en je zegt ook niet tegen hem of haar: "Kijk zelf maar of je in bad wilt of niet; dat is helemaal jouw keuze."

Dit zijn vier redenen waarom de Steve Jobsscholen volgens mij niet gaan werken.

1 - Kinderen hebben behoefte aan rust en regelmaat. Ze hebben baat bij een vaste plek in een vast leslokaal, een vaste juf of meester en vaste lestijden. Ze doen al genoeg indrukken op, elke dag. Een vaste routine maakt het veel makkelijker om al die indrukken te verwerken.

2 - Het is cruciaal dat kinderen bepaalde vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om te functioneren in de maatschappij, ook in die van de 21ste eeuw. Rekenen en taal vormen de basis voor al het andere. Dat is zo sinds de Griekse oudheid. En de beste manier om die zaken te leren is de ouderwetse manier. Klassikaal en uit 't koppie. Mijn generatie kan al geen behoorlijke staartdeling meer maken, en dat is er de laatste jaren zeker niet beter op geworden.

(Nu zult u zeggen: elke iPad heeft toch een rekenmachine? Dan kun je daar die som toch mee maken? Dat kan, maar de ene na de andere studie wijst uit dat iemand die niet kan rekenen op papier of uit zijn hoofd, nooit goed leert om te gaan met cijfers. Ook niet digitaal.)

3 - Klassikaal les krijgen is goed voor je sociale ontwikkeling. Samen kunnen leren is de voorbode voor samen kunnen werken. En als er iets belangrijk is op de werkvloer anno nu, is het kunnen werken in teamverband.

4 - Het is belangrijk voor een samenleving dat je bepaalde informatie met z'n allen deelt. We hebben niet voor niets een paar jaar geleden de canon van de Nederlandse geschiedenis opgesteld. Een samenleving zonder collectief bewustzijn en geheugen valt op termijn als los zand uit elkaar.

U hoeft mij niet te geloven, maar misschien bent u bereid het aan te nemen van de mensen die de technologie ontwikkelen waar we het hier over hebben, de knappe koppen uit Sillicon Valley. Uit een artikel uit de New York Times blijkt dat een groeiend aantal werknemers van Google, Apple en e-Bay zijn kinderen naar scholen stuurt...waar computers verboden zijn. Niet alleen in de klas mogen kinderen geen computers gebruiken, het wordt ze ook sterk ontraden dat thuis te doen.

Zoals een vader zegt die bij Google werkt: "Google gebruiken is niet moeilijker dan tandpasta gebruiken. Tegen de tijd dat ze eraan toe zijn, pikken m'n kinderen de vaardigheden die ze nodig hebben om computers te gebruiken zo op."

Over pak 'm beet 20 jaar weten we wie er gelijk had, de Google-vader of O4NT-oprichter Maurice de Hond. Mijn dochter is inmiddels klaar met haar middelbare school. Maar als ik jonge kinderen had zou ik het wel weten.