Kindregelingen versoberd

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de kindregelingen

03 september 2013 19:53 Aangepast: 03 september 2013 20:03

Het aantal kindregelingen wordt door het kabinet teruggeschroefd. Wat verandert er? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Voor alle ouders:

 • De kinderbijslag voor kinderen tussen de 6 en 17 gaat stapsgewijs omlaag, totdat het laagste niveau is bereikt in 2016
 • De ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor levensonderhoud kinderen (Lok) worden afgeschaft.

Voor alleenstaande ouders:

 • De volgende regelingen worden afgeschaft:
  • Aanvulling bijstand voor alleenstaande ouders
  • Algemene Nabestaanden Wet (Anw) voor alleenstaande ouders
  • Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten
  • Fiscale alleenstaande ouderkorting
  • Aanvullende alleenstaande ouderkorting
 • Daarvoor in de plaats krijgen alleenstaande ouders een bedrag van maximaal 2800 euro extra kindgebonden budget.

Voor ouders met kindgebonden budget:

 • In het kindgebonden budget wordt de inkomensgrens waarover het volledige bedrag wordt ontvangen, verlaagd naar de inkomensgrens die ook in de zorgtoeslag wordt gebruikt. Mensen die minder verdienen dan 21.139 euro per jaar ontvangen het maximale bedrag, dat daalt als het inkomen hoger is. Daartegenover staat dat in 2015 het bedrag voor het eerste kind met 29 euro wordt verhoogd en het bedrag voor het tweede kind zelfs met 1046 euro.
 • ​Het kindgebonden budget voor kinderen tussen de 12 en 17 gaat met 175 euro omhoog om de afschaffing van de gratis schoolboeken te compenseren.

Voor ouders met gehandicapte kinderen:

 • De Tegemoetkoming Ouders van Thuiswonende Gehandicapte Kinderen (TOG) wordt afgeschaft. Ouders krijgen in plaats daarvan extra kinderbijslag bij thuiswonende gehandicapte kinderen.
`