Lessen van doemdokter

Lessen van doemdokter

10 februari 2014 17:01 Aangepast: 12 februari 2014 08:58

De inspectie voor de gezondheidszorg is een stuk strenger geworden. Vorig jaar is er 33 keer opgetreden tegen artsen en zorgaanbieders en zijn veel meer instellingen onder toezicht geplaatst. Twee keer zoveel als in 2012. Het lijkt erop dat de heftige rechtszaak van neuroloog Jansen Steur effect heeft gehad. Maar is dat ook echt zo?

Het Openbaar Ministerie verdenkt Jansen Steur van 21 strafbare feiten, waaronder het moedwillig stellen van verkeerde diagnoses, voorschrijven van verkeerde medicijnen en laten uitvoeren van onnodige hersenoperaties. Zes jaar wordt er tegen de ex-neuroloog geëist. Vandaag is de uitspraak.

De zaak heeft veel discussie opgeleverd over de verantwoordelijkheid en toezicht op (al dan niet) falende artsen. Want al lijkt de zaak Jansen Steur op zichzelf te staan, fouten wegmoffelen om het imago van een ziekenhuis smetteloos te houden, was en is nog steeds geen unicum in de zorg.

Pijnlijk
"Deze zaak heeft pijnlijk aan het licht gebracht wat er mis is in onze gezondheidszorg", zegt Letselschade-expert Yme Drost. "We hebben een stap gemaakt in het verscherpen van het toezicht, maar we zijn er nog lang niet."

Veilig fouten melden
Volgens Yme moeten de volgende veranderingen ingezet worden:

  • Wetgeving zal moeten worden aangepast. Het medisch tuchtcollege moet meer instrumenten krijgen om onderzoek te doen.
  • Het toezicht op artsen moet vanuit verschillende kanten verscherpt worden. Artsen moeten fouten melden en besturen moeten dit niet in de doofpot stoppen.

"Belangrijk is dat we een gezondheidszorg creëren waarin de patiëntveiligheid centraal staat. En waarin artsen op een veilige manier fouten of falen kunnen melden", zegt Yme. "Ook met name besturen moeten hier een open rol in hebben. Nu wordt een klacht van een patiënt nog steeds met veel afweer ontvangen."

Jonge generatie artsen
Volgens Marcel Daniëls, bestuurslid bij de Orde van Medisch Specialisten, werkt de gezondheidszorg in ieder geval hard aan verandering. "Was er vroeger de almachtige arts, nu moeten artsen de dialoog aan gaan", zegt de hartchirurg. "Een nieuwe generatie artsen is hard bezig meer openheid te creëren. In de opleiding wordt nu ook veel meer aandacht besteedt aan communicatie en het toegeven van fouten."

Ook is het toezicht verscherpt. Maar is dat niet vervelend, iemand die meekijkt over je schouder? "Nee", zegt Marcel. "Dit houdt ons juist scherp. En dat is hard nodig."

EditieNL
`