Nederland

'Klagende burger wordt door gemeente slecht bediend'

02 maart 2017 07:51 Aangepast: 02 maart 2017 08:14
Archieffoto Beeld © ANP

Burgers die bij hun gemeente klachten hebben over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk worden maar slecht geholpen.

Bij gemeenten gaat nogal wat mis met de hulp aan ontevreden burgers, blijkt uit het rapport 'Terug aan tafel, samen de klacht oplossen' van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.

Een overzicht:

  • Burgers weten niet waar ze terecht kunnen met hun probleem. Instanties schuiven moeilijke gevallen op elkaar af 
  • De wet- en regelgeving is te ingewikkeld. 
  • Vragen blijven onbeantwoord
  • De privacy wordt geschonden
  • Burgers worden onvolledig en onjuiste ge :informeerd
  • De bejegening door ambtenaren laat te wensen over
  • Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd

Van Rijk naar gemeenten

De uitvoering van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding naar werk is sinds januari 2015 overgegaan van het Rijk naar gemeenten. Sinds die tijd ontving de ombudsman ruim 3100 klachten.

De ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling op de leefwereld van de burger moet aansluiten, zonder allerlei juridische en ambtelijke drempels. Van Zutphen zal dit voorleggen aan de minister van Binnenlandse Zaken.

`