Nederland

Toezicht bedrijven met gevaarlijke stoffen laat nog steeds te wensen over

02 maart 2017 11:41 Aangepast: 02 maart 2017 11:48

Nederland telt zeker 400 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het toezicht daarop laat nog steeds te wensen over.

En dat is zorgelijk, vindt de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die noemt het toezicht in een rapport 'complex georganiseerd' en 'te versnipperd'.

Odfjell Terminals in Rotterdam 

De OVV onderzocht wat er is veranderd na incidenten in 2011 en 2012 bij tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam. Het bedrijf werd stilgelegd na lekkages en uitstoot van gevaarlijke stoffen. Door de jaren heen was bij Odfjell een 'onveilige bedrijfspraktijk' gegroeid en bleef strikte handhaving door toezichthouders achterwege.

De raad controleerde daarom hoe de aanbevelingen uit zijn eerste onderzoeksrapport van 2013 sindsdien in de sector zijn toegepast, waaronder bij vele bedrijven in het Rijnmondgebied.

Goede basis, maar nog veel nodig

Er zijn nog steeds tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij zulke bedrijven, aldus de OVV. Odfjell heeft volgens de OVV veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. "Hiermee is een goede basis gelegd, maar er zijn nog veel inspanningen nodig om het gewenste veiligheidsniveau te behalen'', meldt de onderzoeksraad.

Thumbnail

In de branche zijn initiatieven genomen ter verbetering van de veiligheid, maar de OVV vindt het 'zorgelijk' dat niet alle tankopslagbedrijven daaraan deelnemen.

Ministerie mist informatie

Problematisch is ook dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu niet genoeg informatie heeft om te beoordelen of de veiligheidsregels goed worden toegepast. 

De raad beveelt daarom nogmaals aan om één verantwoordelijke persoon of een autoriteit aan te stellen die boven alle toezichthouders staat en kan ingrijpen als dat noodzakelijk is.

`