Nederlandse jihadisten

Kans op aanslag in Nederland groeit

30 juni 2014 12:32 Aangepast: 30 juni 2014 13:20
Beeld © AFP

Door professionalisering groeit het fenomeen jihadisme snel: de AIVD en de NCTV waarschuwen voor een grotere kans op terroristische aanslagen in Nederland.

De strijd in Syrië is daarbij 'een katalysator'. Dat hebben de veiligheidsdienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV bekendgemaakt op een persconferentie.

ZIE OOK: De belangrijkste maatregelen die Nederland treft

De belangrijkste punten:

  • Sinds 2010 is er sprake van professionalisering, vooral gericht op jihadgang. Radicale groeperingen dragen de jihadistische boodschap explicieter uit in demonstraties en flyer-acties. De komst van jonge predikers leidt tot het gebruik van radicalere en gewelddadigere teksten
  • De ideologie is bij de deelnemers hetzelfde, de richting ook. Er zijn regisseurs, maar er is vooral wederzijdse beïnvloeding
  • Door social media verspreidt propaganda zich snel en breed
  • De weerstand tegen jihadistische krachten neemt af: het tegengaan van radicalisering is voor de overheid minder prioriteit geweest. Binnen de moslimgemeenschap zijn tegengeluiden verstomd
  • Sinds begin 2013 is er een snelle omslag en groei te zien in het fenomeen jihadisme. De AIVD denkt niet dat het om een hype gaat, maar dat het blijvend is

"De hoeveelheid jihadistische uitingen, toegesneden op Nederlandse jongeren, neemt toe", stelt de AIVD. Dit zal leiden tot een stijging van jihadgangers.

Kans op aanslag
De AIVD ziet vooral in terugkeerders een potentieel risico. Deze zijn geconfronteerd geweest met extreem geweld of hebben daar zelf aan deelgenomen. Ook kunnen zij getraumatiseerd zijn. "Uiteindelijk leidt dit tot een hogere kans op terroristische aanslagen in Nederland."

De strijd in Syrië gaat steeds meer tussen Soennieten en Sjieten. "Ook dat heeft invloed op de Nederlandse moslimgemeenschap", stelt de AIVD.

ZIE OOK: 14 Nederlandse jihadisten omgekomen sinds eind 2012

 

RTL Nieuws
`