Frits Wester

Debat aanslagen Parijs: 'stoomafblaasdebat'

14 januari 2015 17:55

Het debat over de aanslagen in Parijs en de mogelijke gevolgen voor Nederland wordt vooral een 'stoomafblaasdebat'. Een debat dat natuurlijk moet plaatsvinden. Al was het maar om de partijen de kans te geven formeel hun afschuw en verontwaardiging uit te spreken over de jihadistische aanslagen in Parijs. Alle inbrengen van de verschillende fractievoorzitters zullen daar ook mee beginnen. En terecht!

"Er zullen pleidooien komen die stoer klinken. Zoals het sluiten van grenzen en het opzeggen van het Schengenakkoord."

Maar dan, wat gaan we met het gegeven doen dat de wereld in korte tijd veranderd is en een nieuwe dreiging wel heel dichtbij komt. Er zullen voorstellen en oproepen worden gedaan. Bijvoorbeeld aan de moslimgemeenschap om duidelijker afstand te nemen van deze gewelddadige acties. Zeg maar een moreel appel. Maar dat zijn zaken die de politiek wel kan vragen maar niet kan regelen. Er zullen pleidooien komen die stoer klinken. Zoals het sluiten van grenzen en het opzeggen van het Schengenakkoord. Het voorstel om teruggekeerde jihadisten onder het oorlogsrecht aan te klagen. Voorstellen waarvan politici zelf ook wel weten dat ze ofwel praktisch anders juridisch volstrekt onhaalbaar zijn. Maar het klinkt allemaal wel even daadkrachtig.

En dan komen er nog voorstellen die misschien wel kunnen. Zoals het beter trainen en het met zwaardere wapens uitrusten van politieagenten en meer geld voor onze inlichtingendiensten. Maar ook daarvan zal het kabinet zeggen dat het al alles doet wat nodig en mogelijk is.

"Opstelten moet echt oppassen vanavond. Hij kan niet meer wegkomen met zalvende teksten dat alles onder controle is en het allemaal wel goed komt."

Wordt het debat dan politiek totaal niet spannend? Jawel. En dan moeten we vooral kijken naar minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Om zijn aanwezigheid bij het debat mogelijk te maken is het zelfs uitgesteld naar vanavond. Terecht ook, want zijn portefeuille zit in de kern van de dreiging en het onderwerp. Opstelten zal vanavond vooral het verwijt krijgen veel te traag te reageren met nieuwe wetgeving. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om het afnemen van paspoorten en de Nederlandse nationaliteit van teruggekeerde jihadisten. Opstelten moet echt oppassen vanavond. Hij kan niet meer wegkomen met zalvende teksten dat alles onder controle is en het allemaal wel goed komt. Hij zal letterlijk en figuurlijk in actie moeten komen, of nog beter laten zien dat hij dat al is. Voor zijn politieke en bestuurlijke gezag, dat toch al veel deuken heeft opgelopen, hangt veel van dit debat af.

Toch blijft dit politieke gegeven een zijlijn in het grote verhaal van een veranderende wereld met nieuwe en onvoorspelbare dreigingen. Een gegeven waar ook Nederland mee te maken heeft en mee moet zien te leven. Helaas maar waar. Ik ben benieuwd hoe realistisch de politieke partijen vanavond met dit gegeven omgaan. Want alle grote woorden ten spijt die vanavond gesproken gaan worden, het is een illusie om te denken dat ons land na vanavond veiliger is geworden. Dat cynische gegeven neemt niet weg dat het goed is dat debat over de aanslagen in Parijs vanavond gevoerd wordt. Gewoon omdat de politiek, lees de samenleving, de kans moet krijgen om zich uit te spreken over de afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs die niemand onberoerd mag en kan laten.