Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

29 juni 2015 06:55

Werkdruk speciaal onderwijs veel te hoog

Werkdruk speciaal onderwijs veel te hoog

De werkdruk van leraren in het speciaal onderwijs is het afgelopen jaar te hoog geworden. Daardoor staat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk. Dat concludeert de SP na onderzoek onder ruim 700 leraren in het speciaal onderwijs.

Zo'n 30.000 kinderen hebben een beperking waardoor ze niet naar een gewone basisschool kunnen. Zij krijgen onderwijs op scholen die daarin zijn gespecialiseerd. Sinds dit schooljaar zijn de regels voor wie gebruik kan maken van het speciaal onderwijs veranderd. 

Kinderen met een lichte beperking moeten nu met extra begeleiding naar een gewone school. Dat geeft meer ruimte in het speciaal onderwijs, zou je denken. Minder leerlingen tenslotte. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo te zijn, zeggen docenten in een onderzoek van de SP.  

ZIE OOK: 'Leraren niet goed opgeleid voor leerlingen met rugzakje'

"Opvallend is dat eigenlijk alle docenten gebukt gaan onder de werkdruk", zegt SP-Kamerlid Tjitske Siderius. 86 procent van de ondervraagde leraren zegt een hoge of te hoge werkdruk te ervaren. Als belangrijkste redenen daarvoor geven ze aan: 

  • De klassen worden steeds groter.
  • De problematiek van de leerlingen die overblijven en dus niet naar de reguliere scholen gaan, wordt complexer en zwaarder. 
  • Kinderen met allemaal verschillende problemen worden bij elkaar in de klas gezet, waardoor onrust ontstaat. 

"Een leerling met het syndroom van Down wordt in een klas gestopt met kinderen met sterke gedragsproblemen. Dat versterkt elkaar en het geeft meer onrust in de klas en meer agressie. Voor leraar is het dan een onmogelijke taak om orde te houden", zegt Siderius. Daarom wil de SP dat de staatssecretaris meer gaat investeren in het speciaal onderwijs.

Topnieuws