We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

09 juli 2012 13:59

Wat te doen als je kind (te veel) alcohol gebruikt?

De Tweede Kamer gaat de leeftijd voor het gebruik en bezit van alcohol verhogen van 16 naar 18. Negen tips voor ouders van drinkende jongeren. 'Geef ze geen alcohol als ze daar niet om vragen.'

1. Houd contact met je kind

Praten over alcohol of drugs lukt alleen als je goed contact hebt met je zoon of dochter. Praat over allerlei zaken die belangrijk zijn voor hem of haar, zoals school, sport, vriendschappen, muzieksmaak, hun hobby's en interesses. Toon belangstelling voor grote en kleine gebeurtenissen in hun leven.

2. Informeer jezelf

Zoek naar informatie over alcohol. Dat kun je ook samen met je kind doen. Een leuke quiz om samen te doen is deze kennistest voor jongeren: Weet jij wat alcohol met je kan doen?

Je kunt veel informatie vinden op de website van het Trimbos instituut, op alcoholinfo.nl of op dokterdokter.nl. Bezoek ook eens websites waar jongeren onderling met elkaar over deze onderwerpen praten, zoals het forum van partyflock.nl.

3. Maak het bespreekbaar

Een onderwerp als alcohol is bespreekbaar als jij en je kind het gevoel hebben dat jullie vrij kunnen zeggen wat je wilt. Dat gaat beter als je dat ook al doet als ze jong zijn en niet pas als ze zich in het uitgaansleven gaan storten. Praat er bijvoorbeeld over als ze er op school les over krijgen of als er aandacht voor is op tv. Dan zal je kind er op latere leeftijd ook gemakkelijker over praten.

4. Uitstellen is belangrijk

Alcohol is belemmerend voor de geestelijke en fysieke ontwikkeling. Als een kind op jonge leeftijd alcohol gaat drinken, is de kans op verslaving op latere leeftijd groter. Wees niet bang om kinderen tot 18 jaar te verbieden om alcohol te drinken. Geef ze in elk geval geen alcohol als ze daar niet om vragen.

Veel Nederlandse ouders denken dat het slim is om hun kind thuis 'op een goede manier' te leren drinken. Het zou dan buitenshuis verstandiger met alcohol omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van Rutger Engels, professor Opvoedkunde aan de Universiteit Nijmegen. 'Maar dat is complete onzin', aldus de professor. 'Kinderen die thuis leren drinken blijken buitenshuis juist méér te drinken dan hun leeftijdsgenoten.' Ouders kunnen volgens de professor beter streng zijn in het verbieden van alcohol.

5. Stel grenzen

Kinderen hebben behoefte aan grenzen. Het overschrijden van die grenzen hoort bij de leeftijd. Juist dan is duidelijkheid van jouw kant belangrijk. Stel haalbare doelen en leg uit waarom je bepaalde regels stelt.

6. Begeleid je kind bij het maken van keuzes

Stimuleer je kind om goed na te denken over van alles: vriendschap, seksualiteit, vriendjes, alcohol, roken, omgaan met geld. Begeleid ze naar zelfstandigheid. Moedig jongeren aan om aan activiteiten deel te nemen die bijdragen aan hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

7. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie

Je hoeft geen geheelonthouder te zijn maar realiseer je: hoe jij je gedraagt, heeft invloed op de mening van je kind en op zijn of haar gedrag. Als jij rookt of drinkt, wil dat nog niet zeggen dat je je kind niet kunt begeleiden. Wees eerlijk over je eigen gebruik.

8. Informeer eens op school

Informeer bij de school wat er binnen en buiten de les gebeurt op het gebied van roken, drinken en drugs. Misschien kan de ouderraad of medezeggenschapsraad de school stimuleren om een tabak-, alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met behulp van het project 'De gezonde school en genotmiddelen'. Je kunt de GGD of een instelling voor verslavingszorg uitnodigen een presentatie te geven.

9. Weet wat je kunt doen bij problemen

Het opvolgen van deze adviezen biedt geen garantie dat er geen problemen ontstaan. Als je kind echt riskant omgaat met drank of drugs, dan zijn de tips niet genoeg. Je kunt altijd terecht bij de jeugdarts van de GGD in je regio of het zorgteam op school of bij de instelling voor verslavingszorg in je regio. Voor telefonisch advies: Drugs infolijn: 0900-1995 (€ 0,10 p/m), Alcohol Infolijn: 0900 500 20 21 (€ 0,10 p/m).

Alcoholgebruik onder jongeren in 2011:

Cijfers uit het Trimbos Peilstationsonderzoek 2011.

Bronnen: Trimbos instituut,Dokterdokter.nl.

Drankverkoop aan jongeren toch omhoog naar 18 jaar

Topnieuws