Ga naar de inhoud
Meer video:
'Aan de regels houden'

Inspectie belastingen onderzoekt signalen achterhouden informatie

De Inspectie belastingen heeft signalen dat de Belastingdienst informatie achterhoudt in rechtszaken en onderzoekt de zaak. "De Belastingdienst moet zich houden aan rechtstatelijke regels."