Van Sallandse Heuvelrug

Door de droogte dreigt dit diertje te verdwijnen

Het is droog in Nederland: rivieren staan op historisch laag peil, beken drogen op en waterdieren komen in de problemen. Voor de kamsalamander is het zelfs zo nijpend dat het diertje volledig dreigt te verdwijnen uit zijn leefgebied op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel.

13 augustus 2022 18:03