Ga naar de inhoud
Meer video:
Overleg kabinet en boeren

Remkes: 'Vertrouwenscrisis bij boeren gaat dieper dan stikstofdiscussie'

Johan Remkes noemde het stikstofoverleg tussen het kabinet en de boeren een goede start. Na afloop van het overleg concludeerde de bemiddelaar dat er sprake is van een stevige vertrouwenscrisis. Volgens Remkes is een opeenstapeling van situaties en regelgeving hier onder andere de oorzaak van. "Het stikstofprobleem is in zekere mate ook jaren vooruitgeschoven."