Regeling euthanasieregels

Luuk (4) stierf na lange lijdensweg, euthanasie mocht niet

Het zoontje van Marinka, Luuk (4), had een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Ze zag hoe Luuk steeds minder kon en zieker en zieker werd, maar Marinka kon niets doen. Zelfs bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden wordt er bij kinderen geen euthanasie toegepast. Minister Kuipers wil daarin verandering brengen.

29 juni 2022 11:49