We zien dat je waarschijnlijk onze advertenties blokkeert. RTLNieuws.nl heeft de inkomsten uit advertenties nodig om goede, onafhankelijke verhalen te blijven maken. Ook kan het zijn dat door het gebruik van een adblocker bepaalde functies op de website niet goed werken. Maak je een uitzondering voor onze pagina's? Voor meer informatie, klik hier.
Menu Zoeken Mijn RTL Nieuws

20 mei 2011 15:22

Reconstructie pedofiele pater

De Salesiaanse pater Van B. (73), die nog steeds werkzaam is als gastvoorganger blijkt jarenlang lid - en tot voor kort ook bestuurslid - te zijn geweest van pedofielenvereniging Martijn. Tijdens zijn carrière als pater is Van B. twee keer veroordeeld voor zedendelicten en betrokken geweest bij meerdere zedenincidenten. Dit blijkt uit onderzoek van de researchredactie van RTL Nieuws.

Kerkhistoricus: overste moet weg

Pastoor Wijchen wist van niets

Reconstructie

Ondanks zijn roerige verleden en actieve rol binnen pedofielenvereniging Martijn kon hij jaar na jaar bij verschillende bisdommen en kerken werken, ook in de buurt van kinderen. Een reconstructie.

Jeugd en opleiding

1937

Van B. wordt geboren in Nijmegen.

1949

Gaat een semester naar het Canisiuscollege, daarna naar het Dominicuscollege te Nijmegen.

1958

Treedt in bij de Salesianen van Don Bosco, een orde die van oudsher veel jeugdwerk doet voor (kansarme) kinderen. Noviciaat en filosofie doet hij in Nederland. Theologie op het Groot Seminarie van de Salesianen bij Leuven en aan de universiteit van Leuven.

Salesianen van Don Bosco

1967

Van B. wordt in Leuven tot priester gewijd. Hierna keert hij terug naar Nederland.

1967-1972

Leraar wiskunde bij Don Rua in ’s Heerenberg.

1972-1987

Woontin Rijswijk en is daar jeugdwerker, waar de Salesianen van Don Bosco een groot centrum hadden voor open jeugd- en volwassenenwerk. Naar eigen zeggen beleefde hij hier 'zijn gloriejaren'.

Uit een interview in het kerkblad Op de Hoogte (september 2009): "Toen ik 10 jaar was wist ik al dat ik priester wilde worden, bijzonder voor kinderen met minder kansen. (…) Toen viel mijn oog op een oproep voor jongens die priester wilden worden en jeugdwerk wilden doen! Zo ben ik bij de salesianen van Don Bosco terecht gekomen!".

Potloodventer

1987

Van B. stapt uit het actieve jeugdwerk.

1989

Of ergens omstreeks dit jaar: er doet zich een incident voor in Voorburg waarbij pater Van B. zich gedraagt als potloodventer. In de woorden van zijn overste Herman Spronck 'kon hij het niet laten om zijn potlood te laten zien'. Van B. zelf verklaart in een e-mail aan RTL Nieuws het volgende: "Bij nieuwbouw vlak naast de pastorie heeft een jongen vanaf en tijdelijke steiger mij in mijn slaapkamer begluurd, toen ik mij omkleedde. Toen ik hem zag, vluchtte hij weg. Maar deed wel aangifte. Op het politiebureau zei men tegen mij: "Wij hebben wel wat anders te doen!. Hoe het verhaal in de wereld is gekomen dat ik potloodventer zou zijn is mij onbekend."

Eerste politiecontact

1990-1994

Van B. woont in Hoogland bij Amersfoort. In 1994 wordt Van B. door het Bisdom op non-actief gezet na beschuldigingen van seksuele intimidatie van een minderjarige jongen. Van B. bevond zich in de sauna van een sportcomplex. Naast hem zat een man die een erectie kreeg. Een jongen zag dit. Daarop raakte Van B. opgewonden. De jongen deed aangifte, maar het OM zag geen reden tot vervolging.

1994

In mei van dit jaar vertrekt Van B. uit Hoogland. Hij ontvangt pas na zijn vertrek de ontslagbrief van het bisdom Utrecht.

Lidmaatschap pedofielenvereniging

1994

Van B. wordt op aanraden van zijn zus lid van pedofielenvereniging Martijn. Hij worstelt met zijn pedofiele gevoelens en wil op die manier contact leggen met lotgenoten.

1994-1996

Van B. vertrekt naar Amsterdam, naar eigen zeggen ‘om even bij te komen’ van het incident in Hoogland.

1996-1997

Van B. vertrekt uit Amsterdam en gaat wonen in Voorburg, waar hij gastvoorganger wordt in een parochie. In 1997 stuurt het bisdom Rotterdam hem daar weg 'op basis van informatie over zijn voorgeschiedenis'.

1997-1999

Van B. verhuist naar Renkum waar hij twee jaar woont.

1999-2001

Van B. verhuist weer naar Hoogland.

Eerste veroordeling

2001

Van B. gaat opnieuw in de fout in Hoogland. De politierechter veroordeelt Van B. tot een geldboete van 300 euro.

2001-2002

Van B. gaat in Soest wonen, bij zijn Salesiaanse medebroeders.

2002-2004

Van B. vertrekt naar Amsterdam en gaat daar in de pastorie van de Pius X-parochie wonen. Van B. wordt ook gastvoorganger bij de Pius X. Tot grote tevredenheid van het parochiebestuur; die wil Van B. een vaste aanstelling geven.

Seksblaadje en snoep

2004

Van B. raakt in conflict met de pastor van de Pius X. De pastor komt er achter dat Van B. geabonneerd is op een pornoblaadje. De pastor meldt dit aan het bisdom Haarlem-Amsterdam. Bij het bisdom is inmiddels ook bekend dat pater Van B. in 1997 is weggestuurd uit het bisdom Rotterdam. Bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam verzoekt Herman Spronck, de overste van de Salesianen, om pater Van B. terug te trekken.

2004-2007

Pater Van B. vertrekt bij de Pius X en gaat in Amsterdam op zichzelf wonen. Hij gaat werken als gastvoorganger bij de St. Lucas-parochie. Hier viert hij op 16 september 2007 zijn 40-jarig priesterjubileum.

2006-2007

Van B. gaat om met een groep Turkse jongens van 13/14 jaar. Hij helpt deze jongens met de voorbereiding van hun bromfietsexamen. Hij geeft deze jongens 'wel eens wat snoep'. Naar aanleiding van dit contact volgt een conflict met een groep Marokkaanse jongens. Volgens Van B. waren zij jaloers en wilden zij ook bij hem over de vloer komen. Toen Van B. hen weigerde, hebben ze zijn huisdeur geforceerd en hem bedreigd. Zijn overste Herman Spronck dringt er bij Van B. op aan dat hij moet verhuizen omdat 'het anders misgaat'. Van B. verhuist hals over kop naar het oosten van het land.

Omgang met kinderen

2007

De overste van de Salesianen, Herman Spronck, wil niet meer dat Van B. met kinderen werkt. Van B. krijgt de opdracht te zorgen voor zijn oudere medebroeders. Van B. verhuist naar de regio Nijmegen. Hij gaat in een bejaardentehuis wonen en zorgt voor de Salesiaanse gemeenschap daar. Hij wordt ook lid van de voorgangersgroep in het Augustijns Centrum de Boskapel, waar hij in zijn jeugd al kwam. En hij wordt gastvoorganger bij parochie De Twaalf Apostelen.

2008

Uit een interview in het kerkblad De Roerom: "Mijn aanwezigheid voor jongeren is nog niet helemaal voorbij! Een van hen bezoek ik in de gevangenis en ik onderhoud een correspondentie. Verder ben ik secretaris van onze commissie bezinning en ook buitenshuis ga ik nog wel eens voor, terwijl ik in ook oproepbaar ben voor bedieningen."

Tweede politiecontact

2008

Drie minderjarige jongens doen aangifte tegen Van B. wegens schennis van de eerbaarheid. In een e-mail aan RTL Nieuws zegt Van B. het volgende over het incident: “Aan de rand van een kerkhof, lekker in de zon zittend kreeg ik een erectie. Ik wreef over mijn gulp. Drie jongens die langs fietsten zagen dat, kwamen terug, smoesden wat met elkaar en reden weg. Vanuit de verte riepen ze "hé, homo". Toen stond ik op, wreef nog een keer over mijn gulp en reed weg."

Bestuurslid pedofielenvereniging

2008

Op 19 oktober wordt Van B. bestuurslid van pedofielenvereniging Martijn. Tot juli 2010 is hij secretaris/penningmeester van de vereniging.

2009

Medebestuurslid en voorzitter van pedofielenvereniging Martijn Ed D. wordt veroordeeld tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens bezit van kinderporno. Van B. zegt op de hoogte te zijn geweest van deze zaak. "Ik heb me altijd verre gehouden van mensen die over de grens gingen."

De Boskapel

2008

Uit het kerkblad van De Boskapel, Op de Hoogte: “Aandacht voor jongeren. De begeleiding van jongeren gebeurt op individuele basis. (…) Van B. wil hierin participeren.” Pastor Joost Koopmans laat RTL Nieuws weten dat deze individuele activiteiten “gelukkig” nooit doorgang hebben gevonden.

Tweede veroordeling

2009

Op 16 maart moet Van B. voorkomen bij de politierechter vanwege het incident in 2008. Van B. wordt veroordeeld tot een geldboete van 600 euro waarvan 300 euro voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Hij wordt onder toezicht gesteld van de reclassering en moet in therapie.

2010

Vanaf 16 juli is Van B. geen bestuurslid meer van pedofielenvereniging Martijn. Hij blijft wel lid.

2011

11 mei laat Van B. weten zijn lidmaatschap van pedofielenvereniging Martijn te hebben opgezegd. Reden: “Omdat dit alles door jullie zo uitvergroot wordt weergegeven”, aldus Van B. in een e-mail aan RTL Nieuws.

Afscheidsdienst

Zondag 15 mei zou Van B. voorgaan in De Boskapel. Het zou zijn afscheidsdienst zijn, die al gepland stond. Pastor Joost Koopmans heeft Van B. eerder die week laten weten dat Van B. niet langer welkom is als gastvoorganger bij De Boskapel. "Ik ben erg geschrokken van het bericht over het lidmaatschap van Van B. van de pedofielenvereniging en zijn veroordelingen. Ik wil verder geen commentaar geven, ik vind de zaak al erg genoeg."

Niet welkom

In mei en juni 2011 staan nog diensten gepland bij De Twaalf Apostelen. Pastor Rudy de Kruijf laat RTL Nieuws weten dat Van B. niet meer welkom is in zijn kerk. Hij heeft dit van B. ook laten weten.

Dossier over misbruik in rooms-kathoieke instellingen

Positie overste Spronck wankelt Martijn: Heksenjacht tegen progressieve pater Email Van B. aan pedofielenclub Martijn (pdf) Overste verbijsterd over pedofiele pater 'Seks met 12-jarige moet kunnen' 'Ik kijk graag naar blote jongens' Pater lid van pedofielenvereniging

Reactie overste Spronck

"Tot onze grote ontsteltenis vernamen we in de pers dat pater Van B. lid was van de vereniging Martijn. Het lidmaatschap van zulke verenigingen strookt niet met het ethos van de salesianen van Don Bosco. Derhalve keuren we dit ook ten zeerste af en distantiëren ons van dit persoonlijk initiatief. Dit feit zal ongetwijfeld bij vele mensen gevoelens van boosheid en onbegrip oproepen. Ik heb hiervoor alle begrip en wil me dan ook excuseren bij alle mensen die hierdoor gekwetst en ontgoocheld zijn. Naar de toekomst zullen we ons als salesianen op een positieve manier blijven engageren voor jonge mensen."

Herman Spronck, delegaat

Vereniging Martijn

Op de website martijn.org omschrijft de vereniging zichzelf als een platform voor discussie over pedofilie. Hun doel is de sociale en maatschappelijke acceptatie van kinderen-ouderen relaties. De vereniging is in 1982 opgericht. De huidige voorzitter Ad van den B. is dit voorjaar opgepakt door de politie i.v.m. het in bezit hebben van kinderporno.

Topnieuws